• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Press povodom Prve Međunarodne konferencije liberala

Poštovani,

Obavještavamo vas da će Liberalna partija Crne Gore, u četvrtak 05.07.2012. godine sa početkom u 11h h u prostorijama Press centra Podgorici održati  konferenciju za medije, kojom će najaviti održavanje Prve Međunarodne konferencije liberala ,,Sekularizam i građanska emancipacija u jugoistočnoj Evropi”, od 6-8 jul 2012 godine Hotel,,Queen of Montenegro ”Bečići, Budva -Crna Gora. 

Takođe, koristimo priliku da Vas pozovemo da prisustvujete svečanom koktelu u petak6 jula 2012 godine, sa početkom u 20h u Hotelu ,"Queen of Montenegro" - Bečići, Budva - Crna Gora. 

Ujedno obavještavamo sve zainteresovane prijedstavnike medija da je za njihprisustvo radnom dijelu Konferencije slobodno.

 

S poštovanjem,

 

Potparol LPCG

Zdravko Šoć

ZAUSTAVITI DIVLJANJE SKUTERA

Apelujemo i zahtijevamo od nadležnih državnih organa, prije svih Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, Lučkih kapetanija i plovne jedinice da se hitno na početku „špica“ turističke sezone pozabave i spriječe aktuelno divljanje pojedinih skutera i glisera ogromnih snaga, na potezu od Njivica do Ade Bojane. Ne smije se dozvoliti da dođe do nove tragedije na Crnogorskom primorju, kao što se dešavalo ranijih godina, naročito ako se zna da su u službi zaštite kupača i njihove bezbjednosti, ali i ukupne bezbjednosti pomorskog saobraćaja u našim vodama, nadležnim državnim organima na raspolaganju kaznene odredbe koje se kreću od 700 eura pa sve do zapljene plovila. Začuđujuće je da nema ni traga ni glasa od inspekcija, a svjedoci smo da se skuteri daju i izdaju čak i djeci, naočigled svih, bez obzira što vozači skutera moraju posjedovati odgovarajuće uvjerenje o osposobljenosti za upravljanjem istim. Primjetno je da se ne poštuje odredba koja kaže da se brza plovila ne mogu približiti plažama na udaljenosti do 200 metara ili ako su ograđena kupališta ili plaže - na udaljenosti 50 metara, ali isto tako da niko i ne kontroliše brzinu i udaljenost plovila od obale

TUŽBA USTAVNOM SUDU PROTIV POJEDINIH MEDIJA

Logo blue

Liberalna partija Crne Gore će podnijeti tužbu za naknadu štete Ustavnom sudu protiv pojedinih medija u našoj državi zbog ogromne štete koju nam nanose diskriminišući nas u odnosu na druge političke partije, duži vremenski period. Tužba će biti podnijeta na osnovu člana 8. Ustava Crne Gore koji se tiče zabrane diskriminacije,kao i člana 51. koji se tiče pristupa informaciji.

Liberalna partija, kao politička partija koja je registovana u Crnoj Gori prije 8 godina, koja je članica više međunarodnih liberalnih organizacija, prije svih Liberalne internacionale i LIBSEEN-a, ima odbornike u gotovo svim većim gradovima naše zemlje i dio je koalicione vlasti u Glavnom gradu Podgorici i Kotoru neće više trpjeti svojevrsnu izolaciju nametnutu od pojedinih medija, kako privatnih tako i državnih, zbog favorizovanja svojih partija. Nažalost, došli smo do toga da je medijsko  stanje u Crnoj Gori, što se tiče liberala vjerovatno gore nego početkom devedesetih godina prošlog vijeka, s tim što su nas tada državni mediji satanizovali a sada nas pojedini, uglavnom privatni, ignorišu. Kap koja je prelila čašu je nedavno završena Prva Međunarodna konferencija liberala održana u Crnoj Gori, nesumnjivo značajan događaj za našu zemlju, pod pokroviteljstvom evropske liberalne porodice, koja je okupila Predsjednike i predstavnike liberalnih partija gotovo svih zemalja Jugoistočne Evrope i Holandije, povodom koje su održane dvije press konferencije i poslato više saopštenja, ali sve uzalud, dobar dio kontrolisanih medija o tome ni riječ ni glas. Naravno, ne propuštaju da o svojim političkim favoritima, od kojih pojedini nikada nijesu ni ušli u političku arenu, izvijeste i kada odu u zahod.

Namjera pojedinih  medija da nas marginalizuju, naravno sa jasnim motivom da svoje političke  partije do maksimuma favorizuju neće proći jer su se liberali pokazali izuzetno žilavim i u težim vremenima, ali se pitamo što rade regulatorna novinska tijela, iako znamo da svaki medij ili grupa medija u našoj državi ima svoje samoregulatorno tijelo.

Čekat ćemo izvjesno vrijeme presudu Ustavnog suda a onda se obratiti sa tužbom Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu protiv države Crne Gore, zbog ograničenja u izražavanju mišljenja ili saopštavanja ili primanja informacija i kršenja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno dopuštanja totalnog haosa u crnogorskom novinarstvu, što nema veze sa  čl. 49 Ustava Crne Gore koji se tiče slobode štampe.

Takođe ćemo upoznati sa medijskom situacijom u Crnoj Gori i Asocijaciju liberalnih demokrata Evrope (treću po snazi političku grupaciju u Evropskom Parlamentu) koja je najavila za polovinu septembra održavanje Konferencije liberala u Crnoj Gori u suorganizaciji sa Liberalnom partijom, ali postavlja se veliko pitanje dali ta Konferencija ima smisla u ovakvim neuslovima, uz poštovanje prema pojedinim medijima koji svoj posao obavljaju profesionalno. Uglavnom, liberali koji su započeli prije pune 22 godine proces demokratizacije i obnove državnosti Crne Gore se nalaze na istom mjestu sa kojega su krenuli a Crna Gora medijski još zarobljenija, ali u potpuno drugačijem pakovanju. Nije nam drago da se bavimo sami sobom umjesto veoma lošom socijalno-ekonomskom situacijom, organizovanim kriminalim, korupcijom, nepotizmom i ostalim devijacijama kojih imamo na pretek, ali najavljene tužbe su jedino što nam je preostalo u započetom ratu najvećih crnogorskih familija, sa svim svojim finansijsko-medijskim i političkim divizijama,koje su stekli na problematičan način a koji će se tek razbuktati kako se približavaju parlamentarni, predsjednički i lokalni izbori.

S toga, pozivam liberale da ne nasijedaju beskonačnim manipulacijama, pozivam ih  na jedinstvo i srčanu borbu u užasnim uslovima, jer ako se mi kao jedini iskonski borci za demokratsku i nezavisnu Crnu Goru ne vratimo na skorašnjim izborima u državni Parlament, postavlja se pitanje i samog opstanka naše države u dužem vremenskom periodu.

 

Predsjednik

Andrija Popović

Forum ND "Vijesti"

andrijapurapopovic1Građani i građanke Crne Gore čekaju dan kada će krenuti ka društvu u kojem će rezultati njihova života biti primjereni njihovim talentima i naporima bez straha od siromaštva, gladi i nesigurnosti. U proteklih 22 godine tranzicionog procesa dok je većina drugih evropskih, ali  i bivših socijalističkih zemalja nadomak ovom cilju, mi  još uvijek nismo poodmakli. Naši rezultati koje ostvarujemo kao društvo nameću nam potrebu da odgovorimo na jedno osnovno pitanje - ko i zašto nema interes da Crna Gora postane stabilno i prosperitetno društvo, u kojem vladaju principi  jednakosti i solidarnosti, demokratije i vladavine pravde. Za nas odgovor nije nepoznanica. Glavni kočničari jesu oni pojedinci i skupine iz vlasti koji zloupotrebljavaju proces tranzicije kako bi za sebe i ljude bliske njima pribavili bogatstvo koje se na početku tranzicionog procesa nalazilo u državnom vlasništvu.

Nama je jasno da tranzicija naše države nije započeta u uvjerenju da demokratske vladine institucije mogu na najbolji način doprinijeti razvitku opštog dobra i blagostanja svih nas. Takođe, nama je jasno da političku i ekonomsku tranziciju u Crnoj Gori nisu započeli ljudi i političke stranke koji su bili inspirisani Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Međunarodnim zakonima o građanskim političkim ,  ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Argumente za ovakve naše stavove ne nalazimo u činjenici da su ljudi koji su stali na čelo nazovimo  tadašnjih demokratskih promjena, umjesto jednakosti i pravde, građanstvu donijeli strah i rat. Takođe, argumente za naše stavove ne nalazimo u činjenici da tokom cijelog procesa dvadesetdvogodišnje tranzicije isti ljudi sve vrijeme praktično  zajedno rade i zajedno se dogovaraju kako za sebe ostvariti najbolji mogući rezultat bez obzira koje posljedice toga plana trebaju trpjeti građani i građanke. Mi danas pronalazimo argumente za našu tvrdnju u činjenici da danas, dvadesetdvije godine nakon početka tranzicije, živimo u zemlji u kojoj građanstvu, bez obzira da li živjelo u većem ili manjem gradu, na jugu ili sjeveru zemlje, nisu ostvariva osnovna prava koja su garantovana međunarodnim zakonima i Ustavom Crne Gore

Već više od dvadesetdvije godine građani i građanke Crne Gore čekaju kada će doći obećane promjene u kojima će svakome biti garantovana ne najveća moguća prava, već  za demokratsku zemlju minimalno potrebni nivo političkih, građanskih, ekonomskih i socijalnih prava. Ova prava jedino u našoj zemlji nije moguće objektivno ostvariti. Danas je svima jasno da su većini nas ova prava uskraćena, jer bi njihovo poštovanje značilo smanjivanje gomile bogatstva koje odlazi u privatne ruke one skupine koja je započela tranziciju i koja i danas javna dobra koristi za vlastite interese.

                                                                               Predsjednik Liberalne partije Crne Gore

                                                                                          Andrija Popović

Međunarodna konferencija liberala pod imenom“Socijalna ravnoteža u državama Jugoistočne Evrope-liberalni pogled“ će se održati 13-14.09.2012.

jelko kacinMeđunarodna konferencija liberala pod imenom“Socijalna ravnoteža u državama Jugoistočne Evrope-liberalni pogled“ će se održati 13-14 septembra o.g. u Budvi u suorganizaciji ALDE(Saveza liberala i demokrata za Evropu-treće po snazi političke skupine u Evropskom Parlamentu) i Liberalne partije Crne Gore.Konferencija će omogućiti važan forum za razmjenu pozitivnih iskustava u uspostavljanju socijalne  ravnoteže koja je uprkos neizbježnom raslojavanju,osnovna pretpostavka skladnog društvenog razvoja.Potvrđeno je učešće više liberalnih poslanika iz Evropskog Parlamenta kao i lidera evropskih liberalnih stranaka a očekuje se uvodno obraćanje na Konferenciji izvjestioca Evropskog Parlamenta za Balkan Jelka Kacina, Predsjednice LIBSEEN-a Vesne Pusić i Predsjednika LPCG Andrije Popovića. vesna pusicNesumnjivo velika podrška evropske liberalne porodice crnogorskim liberalima/kama u izbornoj kampanji za povratak u državni Parlament će se prenijeti na neophodnu logistiku našoj državi u cilju bržeg ulaska u NATO i Evropsku Uniju.

 

Portparol

Zdravko Šoć

Vlast kontroliše sve sfere života građana

pura lovcenac 1Smišljeno indukovana i uporno održavana politička kriza crnogorskog društva  više od dvije decenije onemogućava normalizaciju života, svjesno i na najperfidniji način ponižavajući građane/ke naše zemlje.

Stalni iscenirani konflikti političkih vrhuški uz nepostojanje ikakve veze građani–vlast, umjesto politici kao "umijeću mogućeg", vode najprizemnijem politikanstvu i napetostima u sferi javnog življenja, od čega koristi imaju samo stranačke elite, njihovi srodnici i prijatelji.

Meganepotizam, veze i poznanstva, kao etablirani inventar naše svakodnevnice, potpuno su potisli građane i civilno društvo izvan polja političkog uticaja, tako da životna sudbina građana i egzistencija mlađih naraštaja potpuno zavisi od samovolje pogubno komplikovane vlastodržačke birokratije struktuirane na državnom  nivou.

Jednosmjeran i nekritički pristup pojedinih medija, u servilnoj službi dnevnih politika kako vlasti ali u posljednje vrijeme i dijela opozicije, guši svaki glas razuma čineći da pitanja kvaliteta života ostaju potpuno izvan vidokruga onih kojih se to najviše tiče.

O svemu, od zapošljavanja, zdravstva i obrazovanja (kao vitalno najvažnijih životnih sfera), pa do umjetnosti, kulture,sporta i dnevne zabave, odlučuju režimske  političke vrhuške, slijedeći pri tom vlastite ambicije, tj. igrajući po taktu civilizacijske nezrelosti koja nas, u svojoj isključivosti, ostavlja na samom dnu modernih evropskih društava kojima kulturno, tradicionalno i intelektualno ne samo pripadamo, nego  objektivno dokazano zauzimamo  visoka mjesta.

Ukratko, građani i građanke su potpuno potisnuti iz procesa demokratizacije društva koja bi jedina vodila društvenom skladu i životu s vlastitim solidarnim potrebama,ali će i imati šansu da to promijene na skorašnjim parlamentarnim,lokalnim i Predsjedničkim izborima.

Socijalna pravda je potpuno izigrana i građani od silne dnevno-politikantske buke oko zaštite "vitalnih državnih interesa" realno imaju samo štete a nikakve koristi. Jer, zahvaljujući manipulativnoj snazi te frazetine, iz dana u dan egzistencijalno ponižavani, žive sve teže i teže.

Urušavanjem temelja krhke državnosti, kao pravno-egzistencijalnog okvira za sve, i narušavanjem garantovane ravnopravnosti  naroda i pojedinaca na cijeloj teritoriji Crne Gore, gubi se optimalno-racionalni politički okvir  i grubo narušava civilizacijsko-vrijednosni sistem demokratski razvijenih društava.

                                                                                        Predsjednik

                                                                                     Andrija Popović


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me