• 1
 • 2
 • 3
fb1  yt1 

STATUT MLADIH LIBERALA CRNE GORE

Mladi liberali Crne Gore su omladinska organizacija Liberalne partije Crne Gore i dobrovoljni, kolektivni organ koji okuplja i zastupa sve mlade ljude u Crnoj Gori koji slijede i prihvataju kao svoje vrijednosti, ideje i načela liberalne-demokratije.
Mladi liberali Crne Gore uživaju autonomiju u okviru LPCG i nijesu podređena nijednom drugom organu stranke. 
 
Član 1. 
Ime i śediste
 
 1. Ime organizacije na crnogorskom jeziku je Mladi liberali Crne Gore (u daljem tekstu ML)
 2. Ime organizacije na engleskom jeziku je: Liberal youth of Montenegro, 
 3. Śedište organizacije se nalazi u Podgorici.
Član 2.
 
Logo (znak) 
 1. Organizacija ima logo koji će utvrđivati Predśednistvo ML.
 Član 3.
 Pečat
 
 • Organizacija koristi pečat Stranke, a može utvrditi i svoj pečat koji će sadržati amblem stranke.
 •   
  Član 4.
   
  Organizacija 
  1. ML djeluje na teritoriji Crne Gore
  2. Organizacija ML oslanja se na administrativnu podjelu države na lokalne samouprave i ima svoje podružnice u opštinama đe postoji odbor LP;
  3. ML se može uključivati u članstvo međunarodnih ili drugih omladinskih organizacija koje su programski bliske ML i LPCG
  4. Između odbora ML, prema Statutu LPCG, koordinira potpredśednik LPCG kao i sekretar ML.
  Član 5.
   
  Članstvo 
  1. Član ML može biti svaka punljetna osoba do 30 godina starosti;
  2. Član će članstvo dokazivati članskom kartom Stranke;
  3. Osobe starosti od 16 do 18 godina mogu postati simpatizeri ML;
  4. Članstvo se evidentira kod Sekretara ML;
  5. U slučaju nepoštovanja programskih i statutarnih odredaba ML, odluka organa ML ili djelovanja koje šteti ugledu i radu ML i njenih članova, član se može isključiti.
  6. U radu ML, kao volonteri, mogu učestvovati i osobe koje nijesu članovi.
  Član 6.
   
  Prava i dužnosti članova 
  Svaki član ima prava i dužnosti:
  1. aktivno učestvovati u radu ML, te u odlučivanju onih tijela čiji je član;
  2. učestvovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike (programa) ML;
  3. birati i biti biran u sva tijela ML i druga tijela LPCG i ostalih organizacija kao zastupnik ML ili LPCG u toj organizaciji;
  4. imati uvid u djelovanje tijela i pojedinaca u ML;
  5. djelovati u skladu programskih i statutarnih dokumenata ML i LPCG te u skladu sa svim odlukama tijela ML i LPCG;
  6. svojim djelovanjem štititi ugled, čast, interese i imovinu ML i LPCG;
  7. biti izvještavan o radu ML i njegovih tijela;
  8. istupiti iz članstva ML.
  Član 7. 
  Organi
   
  Organi ML su :
  1. konferencija
  2. predśednik
  3. predśedništvo
  4. sekretar
   
  Član 8. 
  Konferencija Mladih liberala 
  1. Konferencija je najveći i najviši organ ML.
  2. Konferencija se saziva svake četiri godine po pravili prije Konferencije LPCG; 
  3. U radu Konferencije učestvuju delegati opštinskih odbora ML, kao i predśednik sa potpredśednicima i generalni sekretar;
  4. U radu Konferencije mogu učestvovati i ostali članovi Stranke ili gosti koje poziva Predśedništvo, ali bez prava odlučivanja;
  5. Rad Konferencije u svečanom dijelu je otvorenog tipa;
  6. Konferencija utvrđuje plan djelovanja ML između dvije Konferencije i programsku politiku ML po prijedlogu Predśednistva i donosi ostale odluke važne za djelovanje ML;
  7. Konferencija bira i organe ML, predśednika, predśednistvo i sekretara na iduće četiri godine;
  8. Svaki odbor je dužan izvijestiti Konferenciju o tekućoj djelatnosti i radu odbora;
  9. Izbor delegata i organizacija rada Konferencije mladih liberala definisaće se uredbom GO LPCG o radu Konferencije stranke.
   
  Član 9. 
  Predśednik
   
  1. Predśednik se bira na konferenciji, natoplovičnom većinom glasova delegata;
  2. Za predśednika se biraju oni članovi koji se kandiduju za predśednika;
  3. Predśednik predstavlja organizaciju i zastupa njene odluke i politiku;
  4. Predśednik saziva i predśedava Predśednistvom i Konferencijom mladih;
  5. Predśednik bira dva potpredśednika koje potvrđuje Konferencija.
   Član 10. 
  Predśednistvo
   
  1. Predśednistvo je najvažniji upravni organ ML;
  2. Članovi predśedništva su: predśednik, podpredśednici, jedan potpredśednik stranke kojeg delegira stranka, glavni sekretar  i predśednici odbora ML.
  3. Predśednistvo kreira i vodi politiku ML između Konferencija
  4. Predśednistvo Konferenciji predlaze akte i dokumente od važnosti za ML
  5. Predśednistvo obavlja druge poslove definise Statutom i drugim aktima
  Član 11.
   
  Glavni sekretar
   
  1. Glavni sekretar ML-a zadužen je za sprovođenje svih odluka nadležnih tijela ML;
  2. Glavni sekretar zastupa ML uz predśednikovu punomoć i redovno održava vezu sa odborima i svim tijelima ML;
  3. Glavni sekretar vodi rad Sekretarijata;
  4. Glavni sekretar vodi knjigu članstva ML;
  5. Glavni sekretar vodi finansije, donacije i članarinu ML.
  6. ML ima i međunarodnog sekretara koji je zadužen za inostranu saradnju.
  Član 12. 
  Finansiranje i donacije ML
   
  1. Finansijama ML rukovodi sekretar koji o svojoj djelatnosti podnosi polugodišnji izvještaj Predśedništvu;
  2. ML će se finansirati  iz budžeta stranke, budžeta odbora stranke kao i svog ličnog budžeta od donacija i ostalih aktivnosti;
  3. ML može primati donacije od svih relevantnih organizacija ili pojedinaca shodno Statutu LPCG.
  Član 13.
  Promocija MLCG 
  1. ML će imati svoju zvaničnu prezentaciju, u sklopu zvaničnog sajta LPCG kao i svoj blog i druge zvanične stranice na društvenim mrežama;
  2. Lica odgovorna za promociju ML jesu portparol stranke i predśednik ML;
  3. Odgovoran za promociju ML jeste svaki član a naročito oni koju su izabrani u tijela ML ili u neka druga tijela stranke ili druge organizacije a u ime ML.

  Član 14.

  Rad i prestanak rada 
  1. Shodno međunarodnom i ustavnom pravu na samoopredjeljenje i udruzivanje, ML će djelovati na neodređeno vrijeme a uz poštovanje svih demokratskih standarda, humanističkih nastojanja i međunarodnih  liberalno-demokratsko normi do ispunjena svojih ciljeva.
  2. Odluku o prestanku rada ML donosi Konferencija i to 2/3 većinom.
  3. U slučaju prestanka rada, imovina organizacije biće raspodijeljena shodno Članu 54 stavu 3. Statuta LPCG.
   
  Član 15. 
  Završne odredbe
   
  1. Statut će biti donešen 2/3 većinom na Konferenciji
  2. Izmjene Statuta vršiće se po potrebi i to na osnovu prijedlogu Predśedništva ili Konferencije, a sve uz postovanje odredaba Statuta LPCG i međunarodnih liberalno-demokratskih principa.
  3. One oblasti koje nijesu detaljno definisane ovim Statutom, ako nije drugačije naglašeno, definišu se Statuom LPCG.
  4. Statut stupa na snagu danom donošenja na Konferenciji.
   
  U Podgorici, 31. oktobra 2013.

  Predsjednik MLCG

  Ammar Borančić


  Linkovi

  Savjet Evrope – www.coe.int

  Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

  Ujedinjene nacije – www.un.org

  OSCE – www.osce.org

  Adresa

  Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

  Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

  Tel/Fax: +38220220944

  E-mail: liberalnapartija@t-com.me