• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Forum žena

dubravka vujicic 800

dr Dubravka Vujičić

Predśednica Foruma žena

Izvod iz programa LPCG:
Crna Gora – država ravnopravnih polova

Polazeći od osnovnog liberalnog i civilizacijskog načela, prema kojem je ravnopravnost između muškarca i žene jedan od osnovnih pokazatelja stepena razvijenosti demokratije u jednom društvu, Liberalna partija Crne Gore se zalaže i podržava politiku jednakih mogućnosti za oba pola.

Ukupan društveni položaj žena u današnjoj Crnoj gori, pa samim tim i ženskih ljudskih prava i pored jednakosti pred zakonom, obilježen je diskriminacijom u stvarnom životu. Izraz «diskriminacija žena» označava svaku razliku, isključenje ili ograničenje po polu, pri čemu je posljedica da ženama ugrozi ili onemogući ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda na političkom, privrednom, društvenom, kulturnom, građanskom ili bilo kom drugom području na osnovu ravnopravnosti muškarca i žene.

Mi ćemo se uvijek istrajno boriti protiv svih vidova diskriminacije žena, suprotstavljajući se konzervativno – patrijalhalnim pokušajima smanjenja prava žena na izbor organizacije vlastitog života

 

Ukoliko ste zaintersovana za angazman po tom pitanju, a prihvatate Statut i Program LPCGa, molimo Vas da nam se javite.


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me