• 1
 • 2
 • 3
fb1  yt1 

Program / Statut

STATUT LIBERALNE PARTIJE

 


PROGRAM LIBERALNE PARTIJE

 

PREAMBULA

Polazeći od univerzalne vrijednosti slobode, razuma i  prava slobodnih građana i građanki:

Vjerujući u društvo jednakih šansi pojedinca da traga za ličnom srećom i boljim životom;

Promovišući ideal sekularne i laičke države utemeljene na naučnim znanjima, i napretku;

Prepoznajući važnost vladavine prava, pravne države i slobodnog tržišta;

Shvatajući važnost principa da svako ima pravo na svoj rad, bogatstvo i sticanje dobara;

Stavljajući u centar svojeg političkog djelovanja- čovjeka;

LIBERALI SE ZALAŽU :

 • Za liberalnu demokratiju, individualizam i pojedinačna ljudska prava, vladavinu zakona, toleranciju, razumijevanje i solidarnost;
 • Za pravedno, slobodno i otvoreno društvo i zaštitu slobode, jednakosti. razuma i dostojanstva svakog pojedinca;
 • Za društvo edukovanih građana, kvalitetno obrazovanje, snažno zdravstvo i promociju modernih i informatičkih tehnologija;
 • Za izjednačavanje prava svih manjina (bez obzira na vjeru, naciju, pol, seksualnu orijentaciju ili drugu posebnost) sa interesima takozvane većine;
 • Za prosperitetnu, slobodnu, građansku, sekularnu i emancipovanu Crnu Goru kao članicu NATO-a i uskoro članicu Evropske unije;
 • Za tržišnu ekonomiju, slobodnu privredu, slobodu kretanja robe, ljudi, usluga i novca;
 • Za održiv razvoj i mir u ujedinjenoj Evropi i svijetu.

 

UVODNI DIO PROGRAMA

 

VIZIJA

Šta je liberalno-demokratsko društvo?

Liberalna partija vjeruje da je cilj svakog političkog udruživanja očuvanje prirodnih prava neotuđivih čovjeku. Mi prihvatamo temeljne postulate liberalne demokratije, slobodnog društva i liberalizma, ideje vjerovanja u stalni napredak sloboda, kao društvenog uređenja. 

Svrha države i pravnog sitstema u liberalno – demokratskom društvu jeste da štiti građanina od zloupotrebe moći i samovolje.

Ustavne i pravne mehanizme liberalno – demokratskih društava kojima se sputava zloupotreba moći i obuzdava vladarski zanos, kao najmračnija bolest modernih vladavina, predstavlja institucionalizacija:

 • slobode, jednakih mogućnosti i vladavine prava;
 • preduzetništva, inicijative i pune ekonomske slobode;
 • civilnog, edukovanog, sekularnog i otvorenog društva;
 • slobode i nezavisnosti medija i traganje za punom istinom;
 • solidarnosti i socijalne ravnoteže;
 • efikasne, transparente i svakom građaninu pristupačne mreže javnih službi.

Obezbjeđivanjem ovih pretpostavki, osiguravaju se i pretpostavke za slobodnog čovjeka u slobodnom društvu, čovjeka koji se zalaže za razvoj i prosperitet, za znanje i učenje, za proboj u nova područja, za ośećaj odgovornosti pred budućim generacijama, za solidarnost prema drugome. Mi želimo spojiti istinsku vjeru u napredak i razvoj sa nastojanjima za izgradnjom što pravednijeg društva, a istovremeno nastojimo da zadržimo temelj i osnov našeg djelovanja – čovjeka i njegovu sudbinu i slobodu da traga za ličnom srećom.

Mi – slobodni građani, okupljeni u Liberalnoj partiji Crne Gore vjerujemo u individualne ljudske vrline, humanost, znanje i pravdu, vjerujemo u prednosti koje pruža parlamentarna vladavina, decentralizovano društvo i država, razvijena lokalna samouprava i vjerujemo u građansko društvo u kojem vlada kultura dijaloga, tolerancija i prihvatanje.

Preuzmi Program LPCG

 

anas, 26. maja 2012., u Podgorici održana je sjednica Glavnog Odbora Liberalne Partije. Na sjednici je razmatrana politička situacija u Crnoj Gori i započete su pripreme za organizaciju I međunarodne konferencije Liberala pod nazivom „Sekularizam i građanska emancipacija u Jugoistočnoj Evropi“, koja će se održati od 6. do 8. jula u hotelu „Queen of Montenegro“, Budva. Liberalna partija će ugostiti pretstavnike ALDE (Asocijacija liberalnih demokrata Evrope), među kojima će biti poslanici u Evropskom parlamentu, kao i lideri Liberalnih partija Jugoistočne Evrope. Konferencija će se održati pod pokroviteljstvom holandske Liberalno socijalne stranke D66 i regionalne organizacije Liberala LIBSEEN. Uz pomoć evropske liberalne porodice, Liberalna Partija će sa ovog skupa započeti kampanju za predstojeće parlamentarne izbore i lokalne izbore u Kotoru.

 

Na sjednici su analizirani nedavno održani lokani izbori u Tivtu. Odato je priznanje Opštinskom Odboru u Tivtu, koji je u koaliciji sa grupom građana pod nazivom „Liberalno građanska alternativa“, osvojila 5% podrške izašlih birača. Na sjednici najvišeg partijskog tijela raspravljalo se i o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga rada.

 

Služba za informisanje javnosti

 

Portparol Liberalne Partije,

 Zdravko Šoć


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me