• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Održan Predsjednički kolegijum Liberalne partije Crne Gore

Danas je u Podgorici održan Predsjednički kolegijum Liberalne partije Crne Gore na kojem je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Statuta i Programa Liberalne partije.  Prijedlog Odluke o broju i načinu izbora članova/ica koje kandiduju Opštinski i Inicijativni odbori. Predsjednički kolegijum je usvojio i Prijedloge Deklaracije o dijaspori, Deklaracije o podsticaju razvoja sjevera Crne Gore, Deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i Deklaracije o ekonomskom razvoju Crne Gore.

Predsjednički kolegijum je konstatovao da su u predviđenom roku pristigle dvije kandidature za Predsjednika Liberalne partije Crne Gore i to kandidatura dosadašnjeg predsjednika Liberalne partije Crne Gore, Andrije Popovića i kandidatura Dragutina Martinovića iz Bara.

Predsjednički kolegijum će prijedložiti Glavnom odboru da usvoji Zaključke Predsjedničkog kolegijuma.

 

Portparol Liberalne partije Crne Gore

Zdravko Šoć

Obavještenje o načinu podnošenja kandidature za Predsjednika LPCG

Predaja kandidatura za Predsjednika LPCG traje do 29.8.2013. do 24h.

 Potrebna dokumentacija za kandidaturu je:

  •  Kopija lične karte
  •  Kopija članske karte
  •  Program
  •  Dokaz o izmirenoj članarini (1.7.2013.)

 Sve kandidature moraju biti svojeručno potpisane od strane kandidata. Takođe, kandidature treba poslati na Sekretarijat partije, koji će iste proslijediti Predsjedništvu Skupštine (Predsjednički kolegijum).

 

Napominjemo da nepotpune i neblagovremene kandidature nećemo razmatrati!

 

S poštovanjem,

Esad Šainović

Gl. Sekretar LPCG

Liberali zahtijevaju da se ispitaju optužbe bivšeg pripadnika SAJ-a prema Veljoviću i Peroviću

Liberalna partija Crne Gore zahtijeva od državnih organa da sprovedu hitne i opsežne aktivnosti na provjeri istinitosti optužbi koje je bivši pripadnik policijskih jedinica SAJ Brajuško Brajušković, uputio bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću I direktoru Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija ZIKS Milanu Peroviću.

Liberali osuđuju svaki oblik nasilja i upotrebe sile bez obzira od koga dolazili i pod kojim izgovorima, jer su integritet I bezbjednost čovjeka i njegove ličnosti zagarantovana prava, a posebno osuđujemo upotrebu nasilja nad političkim neistomišljnicima i novinarima.

Nastavi sa čitanjem

Čestitka povodom Dana opštine Mojkovac

Poštovani predsjedniče Medojeviću,

povodom 13. avgusta - Dana opštine Mojkovac, želim da u svoje ime i ime Liberalne Partije Crne Gore svim građanima Mojkovca i Vama lično čestitam ovaj praznik i da Vam poželim da sa uspjehom nastavite da razvijate ekonomski i socijalni ambijent Mojkovca.

Nastavi sa čitanjem

Osuda za napad na novinara Vijesti - Tufika Softića

Liberalna partija oštro osuđuje napad na novinara Vijesti – Tufika Softića i zahtijeva opsežnu istragu kako bi se identifikovali počinioci ovog gnusnog i kukavičkog djela. Neshvatljivo je da danas pored svih zagarantovanih sloboda, koje su propisane Ustavom Crne Gore u čl. 47 koji se tiče slobode izražavanja, govora, pisanom riječju, slikom ili na drugi način još uvijek se atakuje na novinare koji javno iznose svoje stavove  i mišljenja.

Liberalna partija se nada će se u što kraćem periodu pronaći počinioci ovog napada i da u buduće ovakvih događaja neće biti.

 

Zdravko Šoć

Potparol LPCG

Intenzivirati aktivnosti u pravcu izrade i sprovođenja Komunikacione strategije za ulazak u NATO

Liberali su se od svog osnivanja, 1990. godine,  bili avangarda evroatlantskih  integracija Crne Gore u NATO i EU. Ujedno, smo se zalagali i podsticali razvoj evroatlantskih vrijednosti, u Crnoj Gori, koje će na najbolji način promovisati savremene i tradicionalne vrijednosti Crne Gore. Stoga nas zabrinjava činjenica da se procenat građana koji podržavaju ulazak u NATO ne povećava. Taj procenat, na osnovu dostupnih istrživanja oscilira u smjeru laganog pada ili stagnacije sa izrazito slabim naznakama rasta, iako je i opredjeljenje zvanične državne politike Crne Gore , ulazak u NATO i potpuna integracija u ovaj savez, a u prilog tome su i rezultati najnovijih istraživanja. Zabrinjavavajuće je da se izdvajaju značajna finansijska sredstva za razvoj i implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama, ali da rezultati nijesu direktno proporcionalni uloženim sredstvima. Takođe, je zabrinjavajuća činjenica da veliki broj građana nema stav o ovom pitanju, a čak i oni koji se opredjeljuju za ili protiv članstva Crne Gore u NATO savezu, to rade na osnovu šturih informacija koje su im dostupne, a nekada i na osnovu ranije kreiranih i nametnutih mišljenja partija kojim pripadaju.

Nastavi sa čitanjem


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me