• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Reagovanje - 23.7.2013.

Zbog različitih midijskih interpretacija vezanih za zajedničko saopštenje DPS i LP, poslatog nakon sastanka rukovodstva ove dvije partije, koje je održano juče 23.7.2013. želimo pojasniti da će odluku o eventualnom povratku u vladajuću koaliciju na državnom nivou donijeti Predsjednički kolegijum i Glavni odbor Liberalne partije Crne Gore kada i ako se steknu odgovarajući uslovi za to, odnosno ako se do kraja septembra realizuju obaveze iz potpisanog koalicionog sporazuma DPS-a i LPCG.

 

Potparol LPCG

Zdravko Šoć

Održana, redovna, sjednica predsjedništva Liberalne partije

Sinoć je u Podgorici održana, redovna, sjednica predsjedništva Liberalne partije Crne Gore, na kojoj se pored analize, trenutne, političko-ekonomske situacije, u zemlji raspravljalo i oaktivnostima na pripremi IV redovne konferencije, zakazane za 14.09.2013. godine u Podgorici. Ocijenjeno je da organizacioniodbor konferenciju priprema u skladu sa preporukama vrhapartije, te je data saglasnost da se sa realizacijom predviđenih aktivnosti nastavi planiranom dinamikom.

Predsjedništvo partije zaključilo je da, još uvijek, nema uslovaza davanje preporuke Glavnom odboru, da se povratak ukoaliciju sa DPS-om stavi na dnevni red, kao i da, od straneDPS-a, za sada, nijesu ispunjene obaveze preuzete potpisanimkoalicionim sporazumom.

Predsjedništvo partije prihvatilo je da se u formi nacrta stavi najavnu raspravu “Deklaracija o prespektivama razvoja crnogorskeekonomije”, dokumenta koji će nakon usvajanja predstavljatistrateški dokumant Liberalne partije Crne Gore, kada su upitanju pravci razvoja crnogorske ekonomije u dugom roku.

Takođe, data je saglasnost da se 10.09.2013. godine u BiljelomPolju održi okrugli sto koji će za temu imati perspektiveodrživog razvoja sjevera Crne Gore, a na koji će biti pozvani svirelevantni činioci crnogorskog ekonomskog, političkog idruštvenog života.

Nadalje, predsjedništvo je informisano o veoma dinamičnojmeđunarodnoj aktivnosti foruma žena Liberalne partije CrneGore i koracima na formiranju Međunarodnog udruženja –Liberalna Alijansa žena.

Portparol LPCG,

Zdravko Šoć

Perspektive razvoja crnogorske ekonomije

Ekonomski razvoj svake zemlje osnova je pojedinačne ekonomske moći njenih stanovnika i stabilnosti svih segmenata društva. Ekonomije malih zemalja zahtijevaju promptnu reakciju na promjene u globalnoj ekonomiji. Stoga bi anticipativnost promjena u ekonomiji, za države poput Crne Gore, trebala biti prisutna, a reakcija pravovremena i ispravna.

Primjenjujući odredbe Lisabonskog strategije i strategija Evropa 2020. Liberalna partija je fokusirana je na tri, međusobno povezana, ekonomska prioriteta koji bi trebali predstavljati magistralne pravce razvoja Crne Gore koja će u skorojbudućnosti biti dio EU.

Prvi princip se zasniva na pametnom rastu i razvoju ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama (naučno-tehnološkaistraživanja i razvoj, inovacije, obrazovanje i digitalnoinformatičko društvo), kao i paradigmatičnosti ekonomije znanja.

Nastavi sa čitanjem

Formiranje Međunarodnog udruženja - Liberalna Alijansa žena

U Prištini je od 12. do 14. Jula, održan drugi modul Regionalne Akademije Žena Liberalki Jugoistočne Evrope na kojem su prusutvovale potpredsjednica Liberalne partije Dubravka Vujičić i koordinatorka za mlade Jovana Jovićević.

Neke od tema, kojima je dat poseban značaj, bile su vezane za  jačanje pozicije žena u politici, kao i socijalne teme – Nasilje nad djecom i ženama, Zapošljavenje i moguća pomoć koja je neophodna samohrananim majkama kao i Jačanje preduzetništva kod žena.

Nastavi sa čitanjem

Susret crnogorskih i holandskih liberala

Rukovodstvo Liberalne partije Crne Gore i Mladih liberala Crne Gore, sastali su se sa ambasadorom Kraljevine Holandije, predstavnicima holandske liberalne partiije (VVD) i  Mreže mladih liberala Balkana (ISEEL).

Na sastanku, koji je održan danas u Podgorici, poslanik vladajućih holandskih liberala Mark Verheijen, međunarodni sekretar Wouter Shroer i predśednik Mladih liberala Balkana i podpredśednik mladih Liberalne internacionale - Stanislav Anastasov, razgovarali su sa crnogorskim liberalima o evropskoj perspektivi Crne Gore i regiona u svijetlu pristupa Hrvatske u EU. Oni su analizirali ulogu i doprinos liberala u tom procesu kao i naredne zajedničke aktivnosti na promociji liberalnih ideja.

Nastavi sa čitanjem

Ne treba pravdati zločine niti štititi zločince!

Na osamnaestu godišnjicu genocida u Srebrenici, Liberalna Partija Crne Gore izražava najdublje saosjećanje s porodicama žrtava. Osamnaest godinaposlije Srebrenice, još uvijek nijesmo našem građanstvu omogućili da potpuno upozna i shvatirazmjere tog masovnog zločina - najmučnijeg epilogazločinačke politike, koja je do njega dovela.

O genocidu u Srebrenici su svoje mišljenje saopštili Međunarodni sud pravde, sudije Haškog tribunala, Evropski parlament, porodice žrtava, susjedi ali i dalje nam nedostaje izlaz iz politike osporavanja, ciničnog prebrojavanja i umanjivanja broja žrtava. Svako ko jesvjestan i iskren, dobro zna da je Crna Gora patila kada je Bosna bila žarište građanskog rata. Danas je najvažnije da kažemo kakav odnos želimo sa susjedima. Treba da budemo jasni ali i operativni u realizaciji verbalnih stavova i da se ne zaustavimo naocjeni da priznajemo cjelovitost Bosne. Neophodno jeda svi pomognemo da kroz Evropu, njena pravila i model rješavanja problema, izađemo iz mraka devedesetih.

Nastavi sa čitanjem


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me