• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

DEKLARACIJA OSIJEK

Na sastanku Lidera Liberala održanom u Osijeku, 2 Oktobra 2010 u Hrvatskoj, mi liberalne partije Južne Evrope, članovi LIBSEEN- Liberalni Mreža Jugoistočne Evrope smo usvojili

 

DEKLARACIJU OSIJEKA

Politička deklaracija članica organizacije LIBSEEN Liberalne Mreže Jugoistočne Evrope

 

Ovom deklaracijom mi prikazujemo političke ciljeve i ideje liberalnih parija koje će biti smjernice za naš budući rad.

 

INDIVIDUALIZAM I POJEDINAČNA LJUDSKA PRAVA 

Kao liberali Jugoistočne Evrope čvrsto vjerujemo u pojedinačna ljudska prava građana, i mi smo od uvjerenja da je pojedinac osnova svakog društva, i zato svaka osoba ima puno pravo da ispoljava svoju individualnost. Mi takođe vjerujemo da pojedinci treba da sumnjaju u sopstvene istine i da smatraju prilično iskrenim istine drugih sa ciljem uspostavljanja međusobne tolerancije i razumjevanja.

 

Potekavši iz zemalja koje su u istoriji bile svjedoci intenzivne etničke netolerancije, iz koje se još uvek nismo oporavili, mi kao liberali se obavezujemo da ćemo raditi u našim društvima i unutar našeg regiona i u okviru Evropske Unije, na promociji ljudskih prava i pune integracije i ujednačavanja prava svih manjina sa interesima tzv većine. Mi kao liberali cijenimo razlike među nama, i vidimo u razlikama nešto što obogaćuje nas i naše društvo.

 

Mi u potpunosti podržavamo potpunu integraciju Roma u društvu kao podjednakih članova unutar društva. Romi su jedna od najbrojnijih manjina u nekim državama i predstavljaju grupu ljudi koja je najviše diskriminisana. Pozivamo radi konačnog pomirenja među narodima koji su učestvovali u posljednjm evropskom ratu, jedan u bivšoj Jugoslaviji, ali i na pomirenje drugih naroda koji imaju vjekovne nacionalne netrpeljivosti. Pozivamo konačni početak procesa izjednačavanja prava homoseksualnih i transseksualnih osoba u našim društvima, davanje njima istih prava  koja imaju ostali članovi našeg društva.

 

Pozivamo dekriminalizaciju lakih droga u našim zemljama, kao što vjerujemo da je postojeće zakonodavstvo suviše ozbiljno i štetno. Prostitucija je neizbježan sastavni dio našeg društva, i kao takav postoji još od samog početka naše civilizacije. Potrebno nam je da se konačno suočimo sa tom činjenicom i da se nađe način da se zaštite provajderi tih usluga, kao i klijenti, da padne pravilo„nema tolerancije“ koje primjenjuju u našoj zemlji.

Pošto u našem regionu postoji veliki broj  osoba islamske vjere i u cilju smanjenja intolerancije prema Islamu, mi kao liberali ćemo učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo te osobe i promovišemo toleranciju među vjerama.

 

ULOGA DRŽAVE  I EKONOMSKIH SLOBODA

 

Mi kao liberali vidimo ulogu države kao zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Vlada mora poštovati i pozitivno zaštititi slobodu, jednakost i dostojanstvo svakog pojedinca. Mi kao liberali vjerujemo da Vlada ima osnovnu odgovornost u pomaganju onih koji su manje srećni, kao i pomoći u poboljšanju zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne zaštite, obuke za sve građane i blagostanja za najsiromašnije članove društva.

 

Mi verujemo da država mora ostati čvrsta pri „sekularizmu“, iako vidimo da se neke zemlje iz našeg regiona udaljavaju od njega. Ne vidimo prostor za religiju bilo koje vrste u državnoj administraciji, školama, univerzitetima i drugim institucijama.

 

Kao liberali mi snažno podržavamo slobodu privrede i slobodu kretanja robe, ljudi, usluga i novca. Verujemo da su neki državni propisi potrebni kako bi se izbjegla monopolizacija i zaštitila prava potrošača i preduzetnika, ali mi pozivamo naše državne vlade i mi smo se obavezali da ćemo omogućiti funkcionisanje slobodne ekonomije koja će dovesti do razvoja naše privrede i povećanje standarda naših građana.

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me