• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

CRNA GORA BEZ GENETICKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA (TRANSGENA)

Liberalna partija  Crne Gore smatra da je ljudski život najveća vrijednost kojoj moraju biti podređeni svi aspekti društvenog, političkog i ekonomskog života. Polazeći od pretpostavke da kvalitetan život determinira budućnost jedne nacije, a posebno imajući u vidu da je Crna Gora zemlja sa velikim poljoprivrednim resursima, Liberalna partija Crne Gore, predstavlja Deklaraciju - Crna Gora bez genetički modifikovanih organizama (transgena). Deklaracija  predviđa da  državni organi, nadležni za ovu oblast, na čelu sa Skupštinom Crne Gore, kroz usvajanje adekvatnih zakonskih normi, spriječe proizvodnju, promet i upotrebu živih genetički modifikovanih organizama, kao i prerađevina, koje se posredstvom uvoznika mogu naći na crnogorskom tržištu. Deklaracija obuhvata cjelokupan biljni i životinjski svijet, koji je  namijenjen ljudskoj ishrani, ili je namijenjen za uzgoj stoke i poljoprivrednih kultura. Na ovaj način će se sprovođenjem adekvatnih mjera, ne samo, obezbijediti zdravija nacija, već će se sačuvati biljne i životinjske vrste koje su osnova dosadašnje zdrave poljoprivrede i ishrane, a kojima pod naletom jeftinijih genetički modifikovanih vrsta prijeti nestajanje.

Liberali smatraju da je sloboda ljudskog izbora, zdravog života, jedan od nosećih stubova opštih ljudskih prava i sloboda. Deklaracija, takođe, predviđa  da se Crna Gora proglasi za teritoriju bez proizvodnje, gajenja, prometa i upotrebe genetski modifikovanih organizama (GMO) i proizvoda od genetski modifikovanih organizama (GMO).

Istovremeno, sa usvajanjem Deklaracije - Crna Gora bez genetski modifikovanih organizama (GMO), liberali će pokrenuti istu inicijativu i na teritorijama gradova i gradskih parlamenata u kojima imaju svoje prijedstavnike, za proglašenje njihovih teritorija za područja bez genetski modifikovanih organizama (GMO) i proizvoda. U tom smislu, Glavni grad Podgorica će biti prvi grad u kojem će se u njegovoj Skupštini iznijeti prijedlog za usvajanje ove Deklaracije.

Prijednosti, osim zdravstevnih, od usvajanja i sprovođenja Deklaracije - Crna Gora teritorija bez genetski modifikovanih organizama ( GMO ), je u pozicioniranju Crne Gore kao područja na kojem se gaji isključivo zdrava, prirodna, organska hrana, a za kojom postoji povećana tražnja na prostorima EU. Osim evidentnih kvantitativno-kvalitativnih benefita za poljoprivredu i stočarstvo, implementacija Deklaracije će imati višestruk multiplikativni značaj i za podsticanje trenda razvoja turizma i unaprijeđenja turističke ponude u hotelima. Na ovaj način Crna Gora kao ekološka država, a sada i kao teritorija bez genetski modifikovanih organizama (GMO), pridružila bi se gradovima, regijama i državama EU, kao i onim u ostatku razvijenog svijeta koji su usvojili ovakva i slična dokumenta, u namjeri da spriječe, ograniče, ili u konačnom, zaustave širenje upotrebe genetski modifikovanih organizama.

 

mr Jovan Rabrenović

mr Jovo Rabrenović

Podgorica, septembar, 2013. godine


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me