• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Posjeta Svjetskom Forumu Demokratije u Strazburu

U sklopu programa XII generacije polaznika Škole Demokratskog Rukovođenja organizovana je posjeta Svejtskom Forumu Demokratije u organizaciji Savjeta Evrope od 23. do 29. novembra u Strazburu. Od 24 učesnika i LP je imala predstavnika. Liberalnu Partiju Crne Gore je predstavljao predsjednik OOLP Budva Blažo Rađenović. Učesnici su posjetili Misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope gdje ih je primila ambasador Ana Vukadinović, šef Stalne misije Crne Gore pri Savjetu Evrope te i gospodin Zoran Pazin zastupnik crnogorske Vlade pred Evropskim sudom za ljudska prava kao i Evropski sud za ljudska prava gdje ih je primio Nebojša Vučinić crnogorski sudija Evropskog suda za ljudska prava. Školu demokratskog rukovođenja pohađaju članovi podmlatka političkih partija u Crnoj Gori, nevladinog sektora i novinari, koji će kroz sve module Škole imati priliku da uče o izazovima evropeizacije u Crnoj Gori i diskutuju o oblicima jačanja vladavine prava, zaštite ljudskih i manjinskih prava, reforme u oblasti pravosuđa, bezbjedonosnog sektora, jačanja pravne sigurnosti građana i demokratizacije društva u cjelini. Mladi polaznici imaju priliku, takođe, da razmijene mišljenja o ključnim izazovima naše zemlje na evropskom putu, vladavini prava, socio-ekonomskoj dimenziji i administrativnim kapacitetima. Tema kojom se bavio ovogodišnji Forum jeste način na koji društvene mreže, blogovi i elektronski mediji utiču na razvoj demokratije imajući u vidu da omogućavaju pristup javnom životu na direktan način.

Informativna služba LPCG

Mladi liberali na regionalnoj liberalnoj Konferenciji u Sloveniji

Predśednik Mladih liberala Ammar Borančić sa delegacijom mladih LP, učestvovao je  na međunarodnoj zimskoj Konferenciji mladih liberala Balkana (ISEEL) u Mariboru, ujedno i završnoj śednici Balkanske liberalne mreže za 2013 godinu.

Na Konferenciji pod nazivom „Liberalna prošlost i sadašnjost za bolju budućnost“ mladi liberali raspravljali su o liberalnoj tradiciji na Balkanu i mjestu i doprinosu mladih ljudi procesu demokratizacije u regionu. Isto tako analizirano je i društveno stanje i pozicija mladih ljudi što će doprinijeti donošenju preporuka i akcionog plana za unaprijeđenje života mladih u regionu u narednoj deceniji.

Nastavi sa čitanjem

LP: Nesumnjivo je došlo do prekoračenja ovlašćenja prilikom hapšenja Ivanovića

Liberalna partija najoštrije osuđuje brutalno hapšenje poznatog crnogorskog novinara Darka Ivanovića,koji je branio iseljenje 69-godišnje starice u podgoričkom naselju Zabjelo, stoji u saopštenju te partije.

„Zahtijevamo hitno reagovanje ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića i direktora policije Slavka Stojanovića jer je nesumnjivo došlo do prekoračenja ovlašćenja pripadnika policije u ovom sramno-tužnom slučaju. Zašto se takva brutalnost ispoljava, po veoma hladnom vremenu, prema nemoćnoj starici i istaknutom novinaru koji je čitav novinarski vijek posvetio borbi za pravedno društvo. Sigurno je da se čitav pomenuti proces može dovesti do kraja ali i sprovesti Zakon, bez tako okrutnih metoda, kao da se radi o najokorelijim kriminalcima a ne nemoćnoj starici i jednom od najpoznatijih crnogorskih novinara“, zaključak je saopštenja Liberalne partije.

Informativna služba LPCG
Jovana Jovićević

Nelegalno stečena imovina - (tekst je objavljen u ND"Vijesti" 29.11.2013.g.)

Kako doći do bolje, pravednije, ekonomski uspješnije Crne Gore, u kojoj će svi građani biti jednaki pred zakonom i imati jednake šanse a pomiriti se sa činjenicom da je izvjestan broj ljudi kod nas došao do ogromne imovine, na nelegalan način.  Ako su zaradili novac poreskom utajom, korupcijom, zloupotrebom službenog položaja, pljačkom, prodajom droge, i niko ih nije uhvatio dok su to radili, niti ima svjedoka koji su spremni da ih prijave, pa više i nema dokaza prema kojima ih država može procesuirati, i dalje ostaje jedan trag: imovina koju su nabavili tako "zarađenim" novcem, koja je u velikoj nesrazmjeri sa njihovim prihodima.

Nastavi sa čitanjem

Loš rezultat na lokalnim izborima u Petnjici i na Cetinju

Liberalna partija je postigla loš rezultat na lokalnim izborima u Prijestonici Cetinju i Opštini Petnjica. Pokazala su se kao nerealna naša očekivanja da možemo očuvati parlamentarni status na Cetinju i ostvariti ga na prvim lokalnim izborima u obnovljenoj Opštini Petnjica, u postojećim okolnostima. Krivica prevashodno leži na nama, jer za godinu, od kada smo povratili parlamentarni status na državnom nivou i konsolidavali stranku, nismo uspjeli izgraditi,odnosno povratiti nekadašnju  partijsku infrastrukturu u ove dvije Opštine. Liberali će u Prijestonici i Petnjici krenuti od početka, do kraja godine osnovati Opštinske odbore i u podmlađenom sastavu pokušati povratiti nekadašnji ugled.

Nastavi sa čitanjem

LP: Nudimo konkretne prijedloge za oporavak Cetinja

Postojeći, a prema najavama i planirani, odnos DPS/SDP-a prema Prijestonici Cetinju je neadekvatan imajuću u vidu koliki je državni istorijski i kulturni značaj Cetinja za više vjekovnu istoriju Crne Gore. Cetinja se sjete samo kad su izbori ili kada stranim gostima treba pokazati stub crnogorske državnosti i mjesto koje tokom petvjekovne osmanske okupacije nije padalo u ruke osvajaču. Naše gledište je dijametralno suprotno i zato Liberali u ekonomskoj sferi prijedlažu povećanje procenta ustupljenih prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica sa 16% na 25%; povećano učešće u prihodima po osnovu poreza na promet nepokretnosti (85%), koncesija na prirodno bogatstvo (75%), koncesija na šume (55%). Naša  aktivnost, ukoliko budu ispunjeni konkretni uslovi za ulazak u izvršnu vlast, će biti u smjeru oročavanja perioda za postizanje proklamovanim riješenja, u suprotnom nećemo ni biti dio nje. Liberali planiraju otvaranje novih radnih mjesta kroz implementaciju ekoloških projekat, koji imaju prednost nad konvencionalnim, jer ne devastiraju vazduh i zemljište, a upošljavaju optimalan broj radnika i garant su održivog razvoja, u smjeru  kontinuiranog otvaranja novih radnih mjesta. Ovđe su projekti energetske efikasnosti od primarnog interesa i primjenjivi su kako na otvaranje modernih pogona za preradu ribe na Rijeci Crnojevića, tako i za farme stoke, u okolnim selima i preradu mlijeka, mliječnih prerađevina i mesa, kao i za zanatsko proizvodne pogone, turističke objekte, fabrike flasirane vode, pogone za preradu biljaka iproizvodnju ereričnih ulja, čajeva i začina. Ovi proizvodi imaju obezbijeđen plasman na EU tržište.

Nastavi sa čitanjem


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me