• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

SREĆAN DAN NEZAVISNOSTI

 

SREĆAN DAN NEZAVISNOSTI ŽELI VAM VAŠA LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE

Nacrt Deklaracije o dijaspori

Logo blueLiberalna partija Crne Gore prezentira javnosti bazične djelove “Deklaraciju o dijaspori“ koja je u pripremi, a koja je nastala kao odgovor na izraženu i sveprisutnu želju i težnju učvršćivanja postojećeg i izgradnje novog koncepta dvosmjernih odnosa matične zemlje i dijaspore, odnosno svih onih koji potiču iz Crne Gore, a u različitim periodima i pod raznim okolnostima su je napustili. U pripremi i izradi pomenute Deklaracije korišteni su primjeri najbolje prakse država koje su lideri u ovoj prilično kompleksnoj i zahtjevnoj oblasti.

Konceptom Deklaracije predviđene su brojne aktivnosti koje za cilj imaju zauzimanje adekvatnog, zasluženog mjesta crnogorske dijaspore u institucionalnim i vaninstitucionalnim, vjerskim, kulturnim subjektima. Crnogorska dijaspora je brojčano mala, ako se uporedi sa drugim državama, ali je kvalitetno mnogo iznad i najbrojnijih dijaspora. Dokazi za to su brojni uspješni naučnici, poslovni ljudi, umjetnici, sportisti koji u zemljama u kojima žive pružaju nemjerljiv doprinos njihovom razvitku i pozicioniranosti u globalnim okvirima. Sagledavajući, trenutni, nivo saradnje Države kao matice, sa našim iseljenicima zaključuje se, više nego, očigledno da je i nivo i intezitet komunikacije nedovoljan i neefektivan. Ovo dodatno dovodi do jačanja osjećaja otuđenosti i ”izolovanosti” članova dijaspore od matice i usporava, ili čak, sprečava njihovu socijalno-kulturološku povratnu spregu sa rodnim krajem.

Nastavi sa čitanjem

Unutarpartijske aktivnosti LP

Shodno zacrtanim planovima Liberalne partije,uže rukovodstvo će od poneđeljka 13.5.2013.obići sve Opštinske i Inicijativne odbore(ima ih 15 na teritoriji Crne Gore) i informisati ih o aktuelnim i budućim političkim aktivnostima naše partije.Započet će se sastankom u Herceg Novom a planirano je da se do kraja ovog mjeseca posjete svi Opštinski i Inicijativni odbori Liberalne partije.  Naročito će se posvetiti pažnja narednim koracima LP-e poslije „zamrzavanja“ učešća u vladajućoj koaliciji na državnom nivou od 2.5.2013.,zbog nesprovođenja koalicionog Sporazuma od strane DPS-a. i saslušati preporuke opštinskih rukovodstava naše partije.Kako su u toku pripreme za održavanje Redovne konferencije,koja je planirana da se održi u ovoj godini, na kojoj će se birati novo rukovodstvo LP-e,zahtijevat će se povećana mobilnost i pažnja osnivača, rukovodstava Opštinskih i Inicijativnih odbora LP-e,ali i članstva,s obzirom na moguće pripremljene „udare“na jedinstvo i interese partije, u specifičnoj situaciji u kojoj se nalazimo.

 

Portparol

Zdravko Šoć 

Poboljšati nivo naplate PDV-a od poreskih obveznika

Liberalna partija Crne Gore, još jednom, apeluje na donosioce odluka da preduzmu sve što je u njihovoj nadležnosi kako bi se izbjeglo najavljeno povećanje stope PDV-a.

Napominemo da se ovakvo rješenje nije pokazalo kao dobro ni u jednoj zemlji regiona koja je pribjegla ovakvom načinu povećanje prihoda u budžetu. Naprotiv, povećanjestope PDV-a dovelo je do smanjenja očekivanih dodatnih prihoda od naplate novog PDV-a. Realno je očekivati da će se talas poskupljenja krajnje negativno uticati na građane kao finalne potrošače, što će rezultirati padom njihove kupovne moći.

Nastavi sa čitanjem

Liberali/ke su tvrd orah

Logo bluePovodom, pretpostavljamo i od koga, naručenog teksta u „Dnevnim novinama“ od 7.5.2013. pod naslovom „Liberali traže Popovićevu ostavku i raskid sa DPS-om“ , tvrdimo da u tome nema ni zrnca istine i pozivamo pomenuti dnevni list da pokaže bar malo odgovornosti prema javno izrečenoj riječi. Ne znamo čemu ali znamo kome služe takve medijske špekulacije ali i poručujemo naručiocima teksta da su liberali/ke „tvrd orah“ i nema nikakve šanse da ćemo postati „sekta“ neke druge partije, već težimo da budemo, moderna evropska, liberalno-demokratska partija.

Poznato je kako se po Statutu Liberalne partije smjenjuje Predsjednik i ako bi bila pokrenuta takva procedura, javnost bi bila obaviještena. Uostalom, u ovoj godini će se održati Redovna izborna konferencija LP na kojoj će se birati novi Predsjednik i rukovodstvo.

Portparol

Zdravko Šoć

Vaskršnja čestitka predsjednika Popovića

Čestitam vjernicima i svještenstvu Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori veliki hrišćanski praznik,Vaskrs.Vaskrs je praznik koji donosi slavlje i opušteno druženje sa članovima porodice i prijateljima. Želim Vam obilje zdravlja,ljubavi,radosti i mira.

Predsjednik

Andrija Popović


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me