• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Zapadni Balkan je partner EU, Crna Gora lider ali da uloži više napora

Na sastanku evropskih liberala ALDE grupe u Sofiji posvećenom novoj startegiji proširenja Evropske unije zaključeno je da ne smiju biti dvije klase članstva u EU te da neće biti dvostrukih aršina u tom procesu. Evropski poslanici i lideri liberala država Evrope vjeruju da je ovo godina velikih šansi za region Zapadnog Balkana, saopšteno je na sastanku na kojem je učestvovala međunarodna sekretarka Liberalne partije Satka Hajdarpašić.

Oni su pozdravili pristup regate u procesu priključenja EU, odnosno da će svaka zemlja napredovati onoliko koliko uloži napora u taj proces a neće zavisiti od drugih država. Neće biti duplih standarda već svaka država mora poštovati pravila i standarde EU, poručili su oni.

Posebno važna tema bila je i položaj Crne Gore koja je lider u procesu evropskih integracija. Poručeno je da Crna Gora mora snažnije raditi na reformama sistema i da posebnu pažnju treba obratiti na to što nema većeg napretka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Crna Gora mora sve napore uložiti u pregovaračka poglavlja 23 i 24 kako bi što hitnije riješila ove probleme i uklonila posljednji izazov nakon kojeg je članstvo Crne Gore u EU sigurno.

Od velike važnosti za stabilnost regiona jeste i geostrateški pristup proširenju EU na region i uklapanje Balkana u širu sliku sigurnosti i napretka Evrope koja se ne može sagledati samo kroz tehnokratske pregovaračke procese i biroktratiju. Zapadni Balkan je važan partner Evropske Unije i činjenica je da Balkanu treba više Evrope. Zato će ALDE savez liberala uvrstiti u svoja programska načela i proširenje EU na Zapadni Balkan u najskorijem roku.

Na konferenciji u Sofiji govorili su poslanici liberala iz Njemačke, Česke, Slovenije, Bugarske, poslanici Evropskog parlamenta iz brojnih država kao i lideri saveza liberala Evrope i regiona Hans Van Balen, Roman Jakič i drugi.

PR služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me