• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP Tivat: Tivat grad kulture, kreativnosti i različitosti

milica

Tivat je i do sada prepoznat kao grad kulture, slobodne misli i kreativnosti ali uvijek može i treba ići na bolje.  Kulturna dešavanja u toku cijele godine, a posebno u toku ljetnje sezone, moraju se više fokusirati na autore koji žive i stvaraju u Tivtu. Tivat ima priličan broj  afirmisanih stvaraoca  književne, likovne i muzičke umjetnosti, ali takođe i mladih stvaraoca koji bi trebali da se afirmišu, a kako drugačije nego prvo u svom gradu, pa onda i dalje.

Liberalna Partija, poseban akcenat stavlja na poboljšanje kvaliteta života već afirmisanih kulturnih stvaraoca, edukaciju i afirmaciju mladih kroz programe javnog zastupanja,  organizovanje međunarodnih umjetničkih kampova i kolonija, seminara za mlade i raznih drugih projekata. Posebnu pažnju treba posvetiti na podizanje svijesti o pravima mladih, kreirajući programe za kvalitetan, organizovan i kreativan život.

Liberalna partija se zalaže za takvu ulogu kulture, koja bi snažila demokratsku tradiciju, koja bi preobrazila svakodnevni život i svijest građana o stvaranju i očuvanju kulturne baštine ovoga grada, njene osobitosti i specifičnosti, napravila još kvalitetnijim jer Tivat za to ima potencijala.

Potrebno je definisati status institucija kulture zaduženih za kulturno-istorijsku baštinu i obezbijediti sredstava za osnovne izdatke, provjeriti kadrovsku stručnost i izmijeniti organizacijske zastarjelosti.  Pravilna raspodjela finansijskog budžeta odnosno sredstva opredijeljena za kulturu usmjeriti za rješavanje gorućih problema s kojima smo svakodnevno suočeni.

Smatramo da bi naš grad Tivat bio dobar domaćin međunarodnom umjetničkom festivalu  koji bi postao tradicionalan, dječiji muzički festival, festival poezije, humora i satire, amaterskog pozorišta i slično.

Crna Gora kao demokratsko društvo, koje poštuje sva ljudska prava, prava djece i mladih, poštuje različitosti i pruža kreativne i podsticajne prilike za njihov kvalitetan društveni, ekonomski i kulturni život jeste vizija liberala Tivta.

Liberalna partija OO Tivat,

Milica Aranitović Papović


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me