• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Treća Regionalna konferencija liberalnih demokrata

Treća Regionalna konferencija liberalnih demokrata o zapadnom Balkanu će se održati u Budvi 14.-15. 09. 2012.g. Prva godišnja Konferencija liberala Regiona je održana u Sarajevu 2010.g. a druga 2011.g. u Beogradu. Organizator Konferencije je Aliansa liberala i demokrata za Evropu u Evropskom parlamentu (ALDE), treća po snazi politička grupacija. Teme Konferencije su „Ekonomski i socijalni izazovi-liberalni pristup“, „Evropski napori u pravosudnim reformama i vladavini prava“ i „Zaštita i promocija prava manjina (etničkih, religioznih, polnih, LGBT). Konferenciju će otvoriti Jelko Kacin, poslanik Evropskog Parlamenta i portparol ALDE za zapadni Balkan i Predsjednik Liberalne partije Crne Gore Andrija Popović a prisustvo su potvrdili više liberalnih poslanika u Evropskom Parlamentu, kao i lideri liberalno demokratskih partija Regiona. Konferencija će pružiti mogućnost ALDE članicama Evropskog Parlamenta i predstavnicima partnerskih partija liberalnih demokrata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova, Makedonije, Albanije i Crne Gore da se okupe i detaljno izlože kako da podstaknu reforme, integracione procese ali i zaštite i promovišu prava manjina u Regionu. Organizovanje ovako značajne Konferencije liberalnih demokrata u Crnoj Gori, od strane evropskih liberala će nam biti veliki podstrek u izbornoj kampanji za parlamentarne i lokalne izbore u Nikšiću, Kotoru i Budvi koji će se održati 14.10.2012.

 

Portparol LPCG

Zdravko Šoć


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me