• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP će se zalagati za dekriminalizaciju lakih droga

Vjerujemo u pojedinačno ljudsko pravo i uvjereni smo da je pojedinac osnova društva. Zato svaka osoba ima pravo da ispoljava svoju individualnost, bilo da se radi o etničkoj, religioznoj, polnoj ili seksualnoj, rekao je Andrija Popović, predsjednik Liberalne partije za „Blic Crna Gora“.

„Stalno ćemo pozivati na konačni početak procesa izjednačavanja prava homoseksualnih, biseksualnih i transrodnih osoba sa ostalim građanima. Pozivaćemo, takođe, i na dekriminalizaciju lakih droga, jer vjerujemo da je postojeće zakonodavstvo suviše kruto i štetno. Isto tako, prostitucija je neizbježni i sastavni dio svakoga društva. Potebno nam je zato da se konalno sočimo sa tom činjenicom, i da se naročito zdravstveno zaštite pružaoci tih usluga kao i klijenti, smatra Popovoć i opominje da bi trebao da se obori pravilo da „nema tolerancije“.

On je za „Blic Crna Gora“ iskazao stavove svoje partije o temeljnim ljudskim pravima.

„Pošto potičemo iz zemlje koja je i u bliskoj prošlosti bila svjedok intenzivne etničke i religiozne netolerancije, od koje se još nijesmo u potpunosti oporavili, kao članovi evropske liberalne porodice smo se obavezali da ćemo raditi u našin društvima i regionu na promociji ljudskih prava, njihovoj punoj integraciji i izjednačavanju prava svih manjina sa interesima tzv. većine“, kazao je Popović.


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me