• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP: Dan bijelog štapa podsjeća na sve probleme osoba sa invaliditetom

Liberalna partija Crne Gore želi da, još jednom, javno ukaže na probleme sa kojima se svakodnevno susrijeću osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, kako pred institucijama sistema tako i u svakoj životnoj situaciji.

Dan bijelog štapa, 15. oktobar, koji se zvanično obilježava kao dan slijepih i slabovidih osoba u svijetu, podsjetio nas je na sve ono sa čime se slabovidi građani suočavaju a o čemu društvo u Crnoj Gori vrlo malo zna, te na taj način i ne uspijeva adekvatno da se suoči sa takvim problemima i doprinese kvalitetnijem ambijentu za život svojih sugrađana.

 

Poslanik Liberalne partije, Andrija Popović, kazao je u Skupštini da je u pripremi Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, koji bi konačno preciznije identifikovao one probleme sa kojima se suočavaju ti građani i definisao pravce djelovanja u cilju ažurnijeg rješavanja takvih problema. Podsjećamo da je poslanik Popović kroz nekoliko skupštinskih rasprava naglašavao problem nepristupačnosti Skupštine Crne Gore za osobe sa invaliditetom i pozivao da najviši dom bude primjer, jer kako očekivati od bilo koga drugoga da rješava takve probleme ako ne može Skupština.

Liberalna partija Crne Gore pažljivo prati i implementaciju Zakona o zaštiti potrošača koji je amandmanom LP predvidio obavezu da se deklaracije artikala u prodaji označavaju i na Brajevom pismu. Ovakav prijedlog značajno je pomogao slabovidim osobama koje su se suočavale sa velikim problemima čak i prilikom nabavke najosnovnijih životnih potrepština.

Liberali će, u saradnji sa osobama sa invaliditetom i njihovim predstavnicima, nastaviti da artikulišu njihove potrebe i upoznaju širu javnost sa takvim zahtjevima te da konkretna rješenja, kroz skupštinsku procedure, unesu u pravni sistem države, potvrđujući svoje opredjeljenje za izgradnjom društva udobnog za sve njegove građane.

PR služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me