• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Fleksibilnije rješavati finansijske sporove, javni izvršitelji produbili problem

Tragični događaj u kojem je zaduženi građanin oduzeo sebi život pokazao je javnosti, još jednom, nedostatke i nedorečenosti u funkcionisanju finansijskog tržišta i odnosa pojedinaca i finansijskih institucija. Isto tako, zabrinjava i narušavanje principa zakonitosti i odbijanje sprovođenja zakona od onih koji su dužni da ga implementiraju, što je rezultiralo žrtvovanjem onog što je za liberale najviša vrijednost- ljudskog života.

Definitivno da se i uvođenje instituta javnih izvršitelja nije pokazalo svrsihodnim niti značajnije doprinijelo razrješavanju ovakvih problema, već je, čini se, samo pojačalo represiju nad pojedincima i pogoršalo odnose finansijskih organa i građana. Visok nivo javnih ovlašćenja izvršitelja nije korespondirao sa nivoom odgovornosti istih niti spremnosti sistema da podobnije isprati kvalitetan razvoj ovog sektora. U prilog ovome ide i to da je CEZAP o problemima potrošača sa sprovođenjem Zakona o konverziji CHF u eure ranije već obavještavao nadležne organe, čak i Skupštinu.

Liberalna partija smatra da je državi, ali i građanima, neophodan fleksibilniji i tolerantniji način rješavanja sporova i uređenja ovakvih odnosa. Podsjećamo, na prijedlog Liberalne partije, Skupština je usvojila Zakon o zaštiti potrošača korisnika finansijskih usluga kao i Zakon o ličnom stečaju potrošača, i na taj način dodatno učvrstila prava pojedinaca koji koriste finansijske usluge i smanjila mogućnost manipulacije u oblasti finansijskog poslovanja.

Liberali naglašavaju i brojku od 40 do 50 hiljada građana koji su dio takvog, nesređenog, finansijkog tržišta i koji, pokazuje se, nijesu imali adekvatne meghanizme zaštite. Usvajanjem niza zakona u oblasti sređivanja finansijskog trišta koje je kreirao ekonomski tim Liberalne partije, stekli su se uslovi i mehanizmi zaštite prava građana, no, izgleda da postoje oni koji odbijaju da ispoštuju takva pravila, čak i po sili zakona.

Mogućnosti koje građanima daje Zakon o ličnom stečaju, koji se još uvijek ne sprovodi u praksi, značano bi doprinijele smanjenju tenzija kako građana tako i finansijskih institucija, ali i relaksiranju njihovih međusobnih odnosa. Građani na ovaj način imaju realnu šansu da na efikasan način servisiraju svoja dugovanja a sebi i svojoj porodici obezbijede izvjesniju budućnost bez pritisaka.

Zbog evidentnog postojanja problema i u oblasti javnog izvršiteljstva, Liberalna partija razmotriće, u narednom periodu, prijedlog Skupštini Crne Gore za izmjenu Zakona o javnim izvršiteljima te eventualno ustanovljavanje državne isntitucije koja bi posredovala u ovim sporovima te doprinijela implementaciji Zakona o ličnom stečaju i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

PR služba Liberalne partije

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me