• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Odgovor Demokratskom frontu

Poštovani predstavnici/e Demokratskog fronta,

U odnosu na dopis sa vašim zahtjevima, koji je i nama upućen, Liberalna partija Vam dostavlja odgovor:

Liberalna partija Crne Gore kao parlamentarna partija, liberalno demokratskog opredjeljenja, zauzima jasan stav da se u Skupštini, kao najvišem predstavničkom tijelu građana/ki, odvijaju najznačajniji procesi u odnosu na stalnu težnju jednog društva ka progresu i dostizanju većeg nivoa sloboda, regulisanih pravnim sistemom i sistemom vladavine prava.

U tom smisli, liberali/ke kao najlegitimniji vid borbe za ideje i uvjerenja doživljavaju djelovanje kroz parlamentarne mandate kojima su građani/ke ovlastili sve poslanike/ce na upravo takav način zastupanja onoga u što oni vjeruju i onoga šta građani/ke vide kao buduću perspektivu ovoga društva. Dužnost nas parlamentarnih političkih subjekata, prema tome, jeste da, poštujući Ustav, Zakone i volju građana/ki, kontinuirano doprinosimo razvoju parlamentarizma u Crnoj Gori. Skupština Crne Gore, dakle, ima apsolutni i nesumnjivi integritet i legitimitet da, zajedno sa Vladom Crne Gore koju je i sama izabrala, nastavi da istrajava na strateškim opredjeljenjima države Crne Gore i njenog naroda, čemu će i LP, kao dio vladajuće većine, nastaviti da daje snažan doprinos.

U cilju unapređenja takvog demokratskog i parlamentarnog ambijenta, LP je, sa ostalim parlamentarnim partijama, podržala usvajanje seta izbornih zakona koji će doprinijeti takvom zajedničkom cilju. Svjesni smo i za to smo postigli konsenzus i u Skupštini, da se takvo zakonodavstvo neće moći implementirati i sprovesti u praksu sve do proljeća 2016. godine, kada i jeste period raspisivanja izbora, a najkasnije na jesen naredne godine.

Zato Liberalna partija ne prepoznaje svrsishodnost zahtjeva DF za formiranje nove prelazne, pored „žive“ Vlade sa nesumnjivim legitimitetom, naročito ako je postignut politički dogovor da će sprovodivost predstojećih parlamentarnih izbora biti moguća tek u prvoj polovini naredne godine, posebno zbog značajnog izbornog kvalitativnog pomaka, elektronske identifikacije birača, koja će se tehnički moći sprovesti najranije na proljeće 2016. godine.

Shvatajući takve činjenice, Liberalna partija apeluje na organizatore demonstracija, Demokratski front, da pokaže senzibilet i razumijevanje za realne potrebe građanstva, đaka, studenata, radnika, gostiju i ostalih, koji trpe posljedice saobraćajnog kolapsa koji je nastao blokiranjem Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, kao centralne ulice koja spaja sve glavne saobraćajnice u našem Glavnom gradu - Podgorici. Liberali pozivaju organizatore iz DF da na prvom mjestu stave javni interes, oslobode bulevar i na taj način rasterete građane i gradske službe koje trpe, a svoju borbu za zacrtane principe nastave, onamo đe su ih građani i ovlastili da to rade, u crnogorskom Parlamentu. Skupština Crne Gore je između ostalih institucija, koje se nalaze u centru Glavnog grada blokirana i nije bilo uslova da se završi sjednica petog vanrednog zasijedanja u 2015. godini., u zakonskom roku do 30. septembra ,valjda po prvi put.

 A rezultate, kvalitet i posljedice političkih zalaganja, najbolje će umjeti da ocijene građani na predstojećim poštenim i demokratskim izborima, za kakve su se uvijek zalagali crnogorski liberali a što ovaj put garantuje elektronska identifikacija birača.

S poštovanjem,

Predsjednik

Andrija Popović


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me