• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Prihvaćen amandman LP, veće naknade za trudnice i porodilje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore razmatrao je amandmane na Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedlog zakona o zdravstvenom osiguranju. Na sjednici Odbora, predlagač Zakona, Vlada, odnosno ministar Šegrt, prihvatio je amandman Liberalne partije koji štiti prava trudnica i porodilja. Ovaj amandman sada je sastavni dio Zakona o kojem će naredne sedmice odlučivati Skupština na plenumu.

Prihvatanje ovakvog amandman veliki je uspjeh za LP, civilni sektor i trudnice i porodilje, koji se duže vrijeme bore za ovakvu odredbu.

Prema članu 41. Prijedloga Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, iznos koji se refundira poslodavcu je ograničen na svega jednu prosječnu zaradu.

Amandmanom na Prijedlog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je predložio poslanik LP, Andrija Popović, predviđeno je da Fond refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće do iznosa dvije prosječne zarade zapošljenog u Crnoj Gori u prethodnoj godini, umjesto jedne prosječne zarade, kako je Vlada predložila.

Grupa od 15 NVO koja je podržala amandman LP navodi da se predloženim amandmanom spriječava diskriminacija žena i "kažnjavanje" trudnica, posebno visoko obrazovanih žena koje zarađuju više od prosječne zarade u državi, a koje su usled održavanja trudnoće privremeno spriječene da rade i stvaranje dodatne barijere prilikom zapošljavanja žena u reproduktivnoj dobi.

Apel posalnicima da podrže ovakvu inicijativu Liberalne partije uputile su: Ivana Vujović iz Juventasa, Tea Gorjanc Prelević, Akcija za ljudska prava HRA, Kristina Mihailović, Udruženje Roditelji, Maja Raičević, Centar za ženska prava, Ljupka Kovačević, ANIMA, Ljiljana Raičević, Sigurna ženska kuća, Aida Perović Ivanović, PRIMA, Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje, CGO, Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, UMHCG, Vladan Golubović, CAZAS, Biljana Zeković, SOS za ženu i djecu žrtve nasilja, Podgorica, Milan Šaranović, Centar za antidiskriminaciju – Ekvista, Danijel Kalezić, Kvir Montenegro, Zlatko Vujović, Centar za monitoring i istraživanje, CeMI te Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija CRNVO.

PR služba Liberalne partije

Oznake: Zakon o obaveznoj zdravstvenoj zastiti,, nvo,, odbor za zdravstvo skupstine crne gore,


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me