• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Zakonodavni odbor prihvatio Zakon LP o zaštiti potrošača

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore prihvatio je Prijedlogu zakona o zaštiti potrošača- korisnika finansijskih usluga, koji je podnio u ime Liberalne partije poslanik Andrija Popović. Ovaj prijedlog Zakona ranije je prihvatio i Odbor za finansije i bužet Skupštine Crne Gore. Liberali zato vjeruju da će se zakon ubrzo naći i na plenarnom zasijedanju Skupštine te da će dobiti potrebnu većinu za usvajanje.

Podsjećamo, ovaj Zakon uređuje prava potrošača - korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke i davaoci finansijskog lizinga, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava. Posebna važnost ovog Zakona jeste u tome što će detaljno regulisati oblast koja je, zbog mogućnosti proizvoljnog tumačenja postojećih normi, godinama produkovala probleme ogromnom broju građana i građanki koji, sa druge strane, nijesu imali efektivne mehanizme pravne zaštite. Broj tih slučajeva kreće se od 40 do 50 hiljada građana koji su bukvalno nastradali u nekoliko posljednjih godina zbog nesređenog finansijskog tržišta. Ovaj zakon ima 48 članova, a rađen je po uzoru na neke zemlje iz okruženja, u saradnji sa nevladinim organizacijama, u čemu je poseban doprinos dala NVO Bankarski građanski ombudsman.

PR služba Liberalne partije


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me