• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP podržava zahtjeve štrajkačkog odbora radnika Telekoma

Liberalna partija pruža apsolutnu podršku opravdanim zahtjevima zaposlenih u Crnogorskom Telekomu koji štrajkuju za ostvarenje svojih radničkih prava. To je ocijenjeno na današnjem sastanku koji su predstavnici štrajkačkog odbora radnika ovog preduzeća imali sa predsjednikom i generalnim sekretarom LP Andrijom Popovićem i Esadom Šainovićem.

Liberalna partija više puta je, naročito kroz komisiju za privatizaciju Skupštine Crne Gore, problematizovala čitav proces prodaje Telekoma za veoma mali iznos, firme koja je “zlatna koka” Crne Gore, a u tom trenutku je imala preko 1200 zaposlenih dok je danas taj broj tek par stotina. Dodatni problem su nepoštovanje radnilkih prava od strane menadžmenta na koja štrajkački odbor skreće pažnju, što sa posebnom pažnjom treba ispratiti. Kršenje zakona, kolektivnog ugovora i radničkih prava nedopustivi su za bilo koji kolektiv i poslodavca u državi, a kamo li za giganta kakav je Telekom, dodatno, skrenuta je pažnja da već 15 godina u ovom kolektivu nije povećavana cijena rada, iako je prosječan lični dohodak u državi u ovom periodu porastao čak tri puta, a stopa inflacije je u tom periodu prešla 50%.

Vodeći računa o ujednačenom ekonomskom i socijalnom razvoju ali i potrebi da se ukupna ekonomska dinamika na tržišu prelije i osjeti i među zaposlenima, razumijevajući važnost očuvanja stabilnog pravnog poretka i poštovanja prava, kako poslodavaca tako i zaposlenih, radnika, Liberalna partija iskazala je podršku štrajkačkom odboru uz uvjerenje da će menadžment imati sluha za njihove zahtjeve.

PR služba LPCG

 

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me