• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP: Ispitati da li Voli i drugi trgovci krše Zakon o neradnoj nedjelji

Liberalna partija poziva nadležne organe da spovedu kontrolu mogućeg kršenja Zakona o unutrašnjoj trgovini kojim je propisano da se trgovina na veliko i malo ne može obavljati neđeljom. Kako je trgovački lanac Voli medijski već najavio da će radnici morati da rade subotom do ponoći, kako bi očigledno nadoknadili neradni dan neđeljom, jasno je da se svrha norme koja je revoluconarna za crnogorsko zakonodavstvo, radnička prava i socijalni položaj zapošljenih, može dovesti u pitanje a ovo izazvati lančanu reakciju i ostalih trgovina.

Isto tako, drugi zakoni koji propisuju zaštitu radničkih prava i prava poslodavaca mogu prepoznati u ovome elemente ponašanje koje je obmanjujuće i koje je zloupotreba prava, odnosno pokušaj da se pronađu pravne praznine. Na taj način će da se potpuno obesmisli duh zakona i suština ideje kojom smo se vodili kada smo usvajali ovakvu normu i propisali da trgovine ne mogu raditi neđeljom. Ideja zaštite radnika, omogućavanja slobodnog dana koji je zakonska obaveza, pružanje mogućnosti da radnik provede vrijeme sa svojom porodicom i da svaki čovjek u Crnoj Gori mora imati predviđeno vrijeme za sopstvene potrebe, odmor, lični mir i sreću.

Uvjereni smo da će se kroz javni dijalog jasno profilisati odgovori koji će biti apolutno u skladu sa zakonskom odredbom ali i sa duhom i suštinom zakona i da nijedan radnik ili radnica neće biti uskraćen da uživa svoje pravo na slobodan dan.

Dr Dubravka Vujičić,

Potpredsjednica Liberalne partije


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me