• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Oštro sankcionisati bahatost zvaničnika Vlade i izazivanje udesa službenim vozilom

U vezi saobraćajnog udesa u kojem je učestvovao visoki službenik Vlade Crne Gore smatramo neophodnim uputiti nekoliko pitanja MUP-u, Upravi policije i samoj Vladi Crne Gore. Na vo­zi­lu kojim je upravljao Nikola Kandić i koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći kod Palade su sa pred­nje stra­ne bi­le upa­lje­ne „blje­ska­li­ce“, ko­je mo­gu da ko­ri­ste sa­mo šti­će­ne lič­no­sti. Kandić Nikola nije štićena ličnost pa nema pravo da koristi na vozilu cr­ve­no-pla­va blje­ska­ju­ća svje­tla, ili možda jeste štićena ličnost. Obzirom ko je sve u “oslobođenoj Crnoj Gori” postao štićena ličnost ne bi bilo nemoguće da i navedeni javni funkcioner pored enormno visoke plate i službenog merecedesa dobije i status štićene ličnosti. Zato pitamo Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) da li je Kandić Nikola šti­će­na lič­nost, te da mu sto­ga pri­pa­da pra­vo ko­ri­šće­nja ro­ta­ci­o­nih sred­sta­va na vo­zi­lu?

Nastavi sa čitanjem

Još članaka...


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me