• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Savjetnici Predśednika

 

Jovan Rabrenović,

savjetnik za ekonomiju, finansije i budžet;


 

Aleksandar Ljumović, 

savjetnik za bezbjednost i odbranu;


 

Marinko Pavićević

savjetnik za oblast kulture


 

Darinka Mijović

savjetnica za oblast parlamentarizma i parlamentarne saradnje


 

Vatroslav Belan

savjetnik za međunarodne odnose i saradnju


 

Dušanka Kapisoda

savjetnica za oblast politika iseljeništva i odnosa sa dijasporom


 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me