• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Ivančevićeva izjava lični stav

Savjetnik predsjednika Liberalne partije za ekonomska pitanja Dragan Purko Ivančević je sinoć neovlašćeno dao izjavu koja se može u javnosti protumačiti kao naša podrška kandidatu DPS-a Vujanoviću na predsjedničkim izborima zakazanim za 7 april, saopšteno je Portalu Analitika iz pres službe Liberalne partije.

“Podsjećamo da su Predsjednički kolegijum i Savjet LPCG na sjednici održanoj 26. januara zauzeli stav da nakon proglašenja kandidatura na predsjedničkim izborima, od strane nadležnih državnih organa Glavni odbor partije donese odluku o eventualnoj podršci ili uskraćivanju iste kandidatu DPS-a Vujanoviću. Sjednica Glavnog odbora LPCG na kojoj će se odlučivati o eventualnoj podršci Vujanoviću  će se održati narednog mjeseca”.

Čudna reakcija poslanika DPS-a Zorana Jelića

Začuđujuća je i veoma nesmotrena,nepolitična i nekorektna izjava poslanika iz redova našeg koalicionog partnera DPS-a Zorana Jelića izrečena juče,13.2.2013. u informativnim emisijama RTCG povodom najave Liberalne partije o pokretanju inicijative za dekriminalizaciju lake droge-marihuane,kojom se on personalno obrušio na našeg Predsjednika i poslanika Andriju Popovića,kao vrhunskog sportistu Crne Gore.

Da podsjetimo,osnovno načelo liberalizma i demokratije je slobodan pojedinac u slobodnom društvu.

To je načelo na kojoj se temelji i Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima,Evropska konvencija o ljudskim pravima kao i Ustav  Crne Gore i načelo na kojem je izgrađen moderni svijet.

Današnja Crna Gora je 2006. godine nastavila svoj put ka porodici evropskih država, ka razvijenom svijetu, put na koji je davno krenula i tamo đe je oduvjek pripadala.

Taj put su u mnogome trasirali liberali. Liberali na čijoj zastavi je sijalo 12 evropskih zvjezdica od kojih je jedna bila Crna Gora i koji su dočekali da svoju domovinu vide slobodnu i imaju mogućnost da kreiraju njen budući državni i društveni  put i razvitak.

Liberali su svojim programima i rezolucijama sa kraja prošlog vijeka izrazili svoje zalaganje i podršku mnogim progresivnim idejama koje, čak i države okruženja, realizuju tek poslednjih godina. Tako možemo izdvojiti odrednicu programa liberala koja govori, u okviru ljudskih prava, o pravima i položaju LGBT osoba, rezolucije o pravima žena i jednakoj zastupljenosti žena na svim pozicijama kao i rezolucije o mladima i sportu i razne prijedloge kako ih mobilisati.

Nastavljajući da se zalažu za svoje programske odrednice i ono u što vjeruju, liberali su se u posljednje vrijeme nasli u žiži interesovanja i pod velikim pritiskom dijela javnosti, a opet, zbog svojih progresivnih zalaganja.

Liberali su, donijevši odluku da uđu u koalicionu vlast, obećali da će se naročito zalagati za afirmaciju i progres sporta u Crnoj Gori, društvenu mobilizaciju mladih, prava žena i LGBT osoba kao i za dekriminalizaciju“lakih droga”, konkretnije, marihuane i legalizaciju prostitucije,po uzoru na najrazvijenije zemlje svijeta. Naravno, uz poštovanje i svih ostalih odrednica svog političkog djelovanja na putu evropskih integracija.

No, zadnje tri stavke uzrok su nizu loših komentara koje smo mogli čuti u medijima od predstavnika pojedinih organizacija a sa druge strane uz podršku mnogih drugih društvenih subjekata i pojedinaca.

Svjesni toga da zivimo u društvu koje je konzervativno  i godinama pod velikim uticajem patrijarhalnih zastarjelih načela,znamo da nismo krenuli na nimalo kratak i lagan put pa shodno tome imamo obavezu da sve svoje stavove gradjanima detaljno predstavimo i obrazložimo i u tome ćemo biti uporni ali i veoma obazrivi.

Na kraju,poručujemo koalicionom partneru DPS-u,da bez obzira na različitost stavova o pojedinim pitanjima,koje ćemo često imati i nadamo se usaglašavati,ali ne preko medija,nikako nećemo prihvatiti praksu vođenja ličnih ratova u koalicionom savezu,kakvu imaju sa pojedinim partnerima i za nas ne postoji odnos da možemo da se „tužimo i družimo“.

 

Portparol

Zdravko Šoć

 

 

Liberali za dekriminalizovanje upotrebe marihuane

Na pitanje Skala radija o inicijativi Liberalne partije kojom se predlaže legalizacija upotrebe marihuane, Andrija Popović, predsjednik ove partije nam je odgovorio da se Liberalna partija, kao dio evropske liberalne porodice obavezala da će u Crnoj Gori, zbog bržeg progresa društva i dostizanja evropskih vrijednosti, otvarati sve tabu teme.

Ovim će se pokušati predložiti najbolja rješenja po uzoru na ostale uređene i demokratske države.

S obzirom na to, uprkos već evidentim kritikama javnosti, liberali će se u budućem periodu zalagati za dekriminalizaciju upotrebe lakih droga, pri čemu ćemo se organičiti samo na marihuanu, kazao je Popović.

Prema njegovim riječima zalaganje za dekriminalizaciju upotrebe marihuane nije i ne može biti shvaćeno kao promocija upotrebe ove droge, već samo kao razuman pokušaj rješavanja problema koje kriminalne radnje šverca droge nose sa sobom, ali i kao uvođenje savremenih standarda prava i zakonodavnih rješenja.

Stoga će aktivnosti LP  na ovom polju biti realizovane sa ciljem prevencije bolesti zavisnosti, donošenjem adekvatnih i sankcija koje će rezultirati društveno korisnim radom i smanjenim brojem recidiva korištenja droge, ali i rasterećenjem državnog budžeta kada su u pitanju troškovi boravka osoba koje izležavaju kazne zatvora zbog upotrebe marihuane.

Liberali smatraju da je postojanje crnog tržišta na kojem je droga i više nego prisutna neupitna stvar i da se, u najvećem broju slučajeva, promoviše među omladinom, a najčešće distribuiranjem marihuane, što se, nakon dugoročne nekontrolisane upotrebe i podstrekivanja od strane preprodavaca, završi prelaskom na teže droge i končano, do smrti mlade osobe.

Nastavi sa čitanjem

Zasjedalo predsjedništvo LPCG

Danas je u Podgorici održana sjednica Predsjedničkog kolegijuma (Predsjedništva) LPCG na kojoj je analizirana politička situacija u Crnoj Gori, kao i organizacione aktivnosti partije od trenutka povratka u državni Parlament. Potvrđen je prijedlog Opštinskog odbora Liberalne partije Nikšić, o koalicionom nastupu sa DPS-om i SDP-om, na predstojećim lokalnim izborima u Nikšiću, koji će se održati 9. Marta tekuće godine.

Predsjednički kolegijum je zauzeo stav da je interes Liberalne partije, da Predsjednik Andrija Popović ostane na mjestu poslanika u državnom Parlamentu, a da se odredi naš referentan kandidat/kinja za direktora Uprave za mlade i sport, koja je u fazi osnivanja, shodno predizbornom koalicionom sporazum sa DPS-om.

Na sjednici su izabrani članovi radnih tijela po uzoru na Skupštinu Crne Gore, koji će pomagati našem poslaniku u radu. Predsjednički kolegijum je razmatrao i ostala pitanja iz svoje nadležnosti.

 

Portparol LPCG

Zdravko Šoć

Nužna rigorozna primjena poreskih zakona

Sprovođenje poreske politike i naplata PDV-a, je osnova za generisanje budžeskih prihoda svake ekonomski razvijene države, čiji je bazični postulat socijalna pravda i vladavina prava. Vlada Crne Gore sa Upravom za poreze mora dosljedno sprovoditi postojeće zakonske propise i vršiti kontrolu svih poreskih obveznika koji imaju obavezu izdavanja PDV računa. Svim onim poreskim obveznicima za koje inspekcijski organi utvrde da ne poštuju zakonske propise i da vrše malverzacije sa ovim računima treba izreći maksimalne predviđene kazne, a recidivima,  ako postoje zakonski osnovi preispitati mogućnosti zabrane poslovanja i  zatvoriti prodajne objekte. Podsjećamo, da u trenucima kada se nad našim ekonomskim i tržišnim sistemom nadvija najcrnji oblak svjetske ekonomske krize, nadleži crnogorski organi i ministarstva ne smiju, a i ne mogu, ostati pasivni i prepuštati poštovanje poreskih zakona na slobodnu volju obveznika.

Djeluje kao neprincipijelna mjera dodatnog kriznog oporezivanja onih koji su u legalnim tokovima, a na drugoj strani ne sprovoditi rigirozne kontrole poslovanja preduzeća i provjere toka novca koji se naplati od krajnjih korisnika i finalnih potršača. Rutinskom provjerom koju su eksperti Liberalne partije sproveli tokom januara ove godine utvrđeno je da je problem ne izdavanja fiskalnog računa izražen u svim gradovima u Crnoj Gori. U nekim kao što je to slučaj sa Podgoricom samo se u pojedinim djelovima grada i pojedinim vremenskim intervalima vrši izdavanje fiskalnih računa, a u preostalom dijelu radnog vremena prosto je nemoguće dobiti račun sa istaknutim PDV-om. Izdavanje fiskalnih računa u opštinama na sjeveru i jugu države, u pojedinim gradovima je prava riplijevska rijetkost i vrši se selektivno od slučaja do slučaja, zavisno od procjene izdavaoca računa.

Liberali akcentiraju, da se poreski zakoni moraju poštovati i da država ne smije praviti kompomise sa nihovim sprovođenjem, jer nijesu neophodne izmjene u dijelu visine kazni već je imperativ na dosljednom i decidnom sprovođenju postojećih propisa. Suvišno je vršiti povećanje poreske stope na dodatu vrijednost sa 17% na 19% kada se efikasnost naplate ne povećava već dolazi do obrnuto proporcionalnog smanjenja naplate.

 Neophodno je neuporedivo više pažnje posvetiti naplati poreza koji čine osnovu fiskalne politike svake države i nezamjenjiv su dio izvornih prihoda Budžeta. Procenat naplate poreza je glavni indikator stanja u ekonomiji naše države i vrlo važan predmet interesovanja MMF-a prillikom razmatranja naših zahtjeva za dodatnim kreditima.

 

Podgorica, 07.02.2013. godine 

Članovi ekonomskog ekspertskog tima LPCG

mr Jovan Rabrenović 

mr Jovo Rabrenovic

Čestitka predsjednika Popovića našim skijašima

Čestitamo našim skijašima Živkoviću i Antoviću na sjajnim uspjesima na Svjetskim zimskim olimpijskim igrama specijalne olimpijade održanim u Južnoj Koreji.Sa tri zlatne i srebrnom medaljom na velikom takmičenju uz učešće sportista sa svih kontinenata su još jednom učinili ponosnom malenu Crnu Goru i obradovali čitavu naciju.Vjerujemo da će se uz poboljšane uslove za rad niz uspjeha  nastaviti i u narednom periodu !

 

Predsjednik

Andrija Popović

 

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me