• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Poštovanje Ustava i jednakost svih građana/ki Crne Gore su osnovni principi LPCG

Kampanju obezbjeđivanja podrške političkih partija promociji i zaštiti ljudskih prava LGBTIQ osoba Crnogorska LGBTIQ Asocijacija „Kvir Montenegro“ započela je sastankom sa predstavnicima Liberalne partije Crne Gore, jedine političke partije u Crnoj Gori koja se svojim programskim djelovanjem direktno zalaže za zaštitu ljudskih prava LGBTIQ osoba u našoj zemlji. 

Aktivisti/kinje Kvir Montenegra i predstavnici/e Liberalne partije Crne Gore razgovarali su o trenutnim problemima i potrebama LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori, planovima i aktivnostima „Kvir Montenegra“ na polju promocije i zaštite ljudskih prava LGBTIQ osoba s posebnim akcentom na inicijativu za usvajanje zakona koji će dovesti do punog pravnog prepoznavanja istopolnih zajednica u Crnoj Gori, ali i konkretnim aktivnostima koje će „Kvir Montenegro“ realizovati sa političkim partijama tokom sljedećeg perioda. 

Nastavi sa čitanjem

Ovih dana Crna Gora liči na zemlju čuda

Ovih dana Crna Gora liči na zemlju čuda i čudesa u kojoj se dešava, upravo ono što je, do juče, bilo nezamislivo. Sve je teže razlikovati ko je u vlasti, a ko čini opoziciju, ko kojoj ideologiji pripada, ko su vjernici, ko ateisti, a ko agnostici?

Liberali, kao slobodoumni ljudi, koji poštuju pravo svakog čovjeka da vjeruje i da ispovijeda svoja vjerska osjećanja, ostali su zapanjeni, pred činjenicom da se ne može realizovati dodjela lokacija za izgradnju hrama Crnogorske pravoslavne crkve i Mešihata islamske zajednice po prijedlogu iniciranom od Glavnog grada Podgorice i skinutog sa dnevnog reda sjednice Skupštine Glavnog grada. Danas je neophodno da se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i Islamskoj zajednici omogući da izgrade svoje vjerske objekte ne prelamajući bilo kakve političke razmirice preko leđa crnogorskih vjernika.

Nastavi sa čitanjem

Obavljene konsultacije sa Opštinskim odborima

Shodno zacrtanim planovima Liberalne partije, uže rukovodstvo je u proteklih dvadesetak dana posjetilo sve Opštinske i Inicijativne odbore (ima ih 15 na teritoriji Crne Gore) i informisalo ih o aktuelnim i budućim političkim aktivnostima naše partije.  Naročita je pažnja posvećena narednim potezima LP-e poslije „zamrzavanja“ učešća u vladajućoj koaliciji na državnom nivou od 2.5.2013., zbog nesprovođenja koalicionog Sporazuma od strane DPS-a. Saslušane su preporuke opštinskih i inicijativnih rukovodstava naše partije o kojima će se raspravljati na sjednicama najviših partijskih organa koje će se održati polovinom ovog mjeseca. Kako su u toku pripreme za održavanje Redovne konferencije, koja je planirana da se održi u ovoj godini i na kojoj će se birati novo rukovodstvo LP-e, na unutarstranačkim konsultacijama je zauzet zajednički stav o imperativu očuvanja  interesa i jedinstva partije. Konstatovano je da se dobra politička pozicija koju je LP izgradila u proteklih par godina i dostignuti nivo i trend moraju nastaviti, povećanom mobilnošću svih i daljim jačanjem partijske infrastrukture, naročito na sjeveru Crne Gore.

Portparol

Zdravko Šoć

Deklaracija o podsticaju razvoja sjevera Crne Gore

Liberalna partija Crne Gore će uskoro na svojim partijskim organima usvojiti prijedlog Deklaracija o podsticaju razvoja nerazvijenog područja sjevera Crne Gore. Ovom Deklaracijom će se, od države Crne Gore, zahtijevati  da se opštine na sjeveru Crne Gore moraju tretirati kao nerazvijeno područje na koje treba fokusirati aktivnosti državnih organa kako bi se nivo razvoja povećao u optimalnom vremenskom periodu. Cilj deklaracije je da se definišu stvarni problemi koji su doveli do zaostajanja u razvoju sjevernog dijela Crne Gore i da se primjenom odgovarajućih mjera u srednjoročnom vremenskom periodu situacija popravi, te da sjever Crne Gore bude lider u regionalnom razvoju nerazvijenih ili slabo razvijenih područja.

Nastavi sa čitanjem

SREĆAN DAN NEZAVISNOSTI

 

SREĆAN DAN NEZAVISNOSTI ŽELI VAM VAŠA LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE

Nacrt Deklaracije o dijaspori

Logo blueLiberalna partija Crne Gore prezentira javnosti bazične djelove “Deklaraciju o dijaspori“ koja je u pripremi, a koja je nastala kao odgovor na izraženu i sveprisutnu želju i težnju učvršćivanja postojećeg i izgradnje novog koncepta dvosmjernih odnosa matične zemlje i dijaspore, odnosno svih onih koji potiču iz Crne Gore, a u različitim periodima i pod raznim okolnostima su je napustili. U pripremi i izradi pomenute Deklaracije korišteni su primjeri najbolje prakse država koje su lideri u ovoj prilično kompleksnoj i zahtjevnoj oblasti.

Konceptom Deklaracije predviđene su brojne aktivnosti koje za cilj imaju zauzimanje adekvatnog, zasluženog mjesta crnogorske dijaspore u institucionalnim i vaninstitucionalnim, vjerskim, kulturnim subjektima. Crnogorska dijaspora je brojčano mala, ako se uporedi sa drugim državama, ali je kvalitetno mnogo iznad i najbrojnijih dijaspora. Dokazi za to su brojni uspješni naučnici, poslovni ljudi, umjetnici, sportisti koji u zemljama u kojima žive pružaju nemjerljiv doprinos njihovom razvitku i pozicioniranosti u globalnim okvirima. Sagledavajući, trenutni, nivo saradnje Države kao matice, sa našim iseljenicima zaključuje se, više nego, očigledno da je i nivo i intezitet komunikacije nedovoljan i neefektivan. Ovo dodatno dovodi do jačanja osjećaja otuđenosti i ”izolovanosti” članova dijaspore od matice i usporava, ili čak, sprečava njihovu socijalno-kulturološku povratnu spregu sa rodnim krajem.

Nastavi sa čitanjem


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me