• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Odbor prihvatio zahtjev LP: Studije po starom se produžavaju

 

andrija

Na inicijativu poslanika Liberalne partije - Andrije Popovića, skupštinski Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, jednoglasno je prihvatio da bude prelagač izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju.

Izmjene koje su liberali predložili, a na zahtjev studenata, predviđaju produženje roka za završetak studija po starom sistemu do kraja studijske 2016./2017. godine. Studenti koji su upisali studije po starom sistemu, imaće pravo da ih završe u skladu sa nastavnim planom i programom koji je važio u trenutku njihovog upisa na prvu godinu studija.

Ovakvo rješene koje će Odbor predložiti  na usvajanje Skupštini Crne Gore, od velike je važnosti za značajan broj studenata koji zbog porodične, finansijske ili neke druge objektivne situacije nijesu uspjeli da dovrše studije upisane po starom sistemu a koji bi bez ovakvog rješenja izgubili trud i uspjeh postignut u prijethodnim godinama.

Liberali su uvjereni da će, kao i na Odboru za prosvjetu, prijedlog naići na potpunu podršku poslanika na sjednici Skupštine Crne Gore, vjerujući da su studenti najmanje krivi za nekoherentnost sistema visokog obrazovanja i da se svima koji to žele mora omogućiti edukacija i obrazovanje.

PR služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me