• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP Budva: Povećanje poreza, udar na Budvane

Blazo Radjenovic

Liberalna partija se obraća građanima Opštine Budva sa ciljem da ukaže na novi udar opštinske vlasti na budžete svih nas. Svjedoci smo da su poslijedice svih afera koje potresaju našu opštinu, a na koje smo mi ukazivali dovele do stalnih blokada opštinskog računa.  To je dovelo do neuredne isplate zarada zapošljenima. Povećenje poreza na nepokretnosti u ovakvim uslovima djeluje suludo. U godinama ekonomske krize kad imamo atak na budžet građana I namete poput cijene koštanja usluga vode, parkinga, i kad potrošačka korpa svakim danom raste povećava se stopa poreza na nepokretnosti kako za privredu tako i za građane. Radi pojašnjenja na udaru su se ovom prilikom našli najširiji slojevi koji posjeduju nepokretnosti u Opštini Budva. Porez na kvadrat samoproglašene metropole turizma je daleko veći nego u ostalim djelovima Crne Gore, takođe troškovi života su višestruko veći nego u drugim gradovima. Najnovije je da nam dolazi uredba Vlade po kojoj će plate zaposlenih u Javnim I Opštinskim organima i ustanovama biti drastično smanjene. Neka od Društava već otvoreno govore o nemogućnosti organizovanja posla u takvim uslovima.

Poštovani građani Budve, ovom proilikom vas informišemo da će najnovije povećanje poreza na vaše nekretnine osiromašiti vaš kućni budžet dodatno , a samo djelomično popuniti praznu kasu Opštine.

Posebnu pikanteriju u svom ovom galimatijasu predstavlja uvođenje poreza na zemlju koja se nalazi u zaledju,Paštrovića,Pobora ,Maina, Grblja, Braića nastala naslijedstvom i koja nije imala neku posebnu finansijsku težinu. Napominjemo da ako je postojala namjera da ovo zemljište Opština stavi u funkciju onda je trebala da ponudi razvojne projekte sa razrađenom infrastrukturom i ciljem, imamo sa druge strane primarnu granu privrede a to je turizam u našoj Opštini,  na koju će svi oni koji se bave turizmom ova odluka imati destimulativni uticaj, jer zbog poreskog udara na njihov budžet niko neće htjeti da ulaže a samim tim I Opština Budva će trpjeti guditke . Ovakva odluka već dovodi do haosa I vlasnici koji nemaju nikakve prihode  sada imaće samo nove namete.

Na kraju LP će inicirati i tražiti potpis podrške svih odbornika u Skupštini Opštine Budva za poništavanje ove štetne odluke donesene na Skupštini Opštine Budva 28.12.2015.godine odnosno vraćanje na stare poreske stope i izmjenu zakona o porezima na nepokretnosti, a sve u obostranom interesu naših sugrađana i Opštine Budva.                                                                            

Budva, 05.05.2016.god                                                 Predśednik OOLPCG  Budva  

                                                                                            Blažo Rađenović        


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me