• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Liberali će insistirati na politici proširenja EU, Crna Gora sledeća članica

Delegacija Liberalne partije Crne Gore učestvovala je na sastanku LIBSEEN mreže liberanih partija Jugoistočne Evrope i liberalnih lidera u Sofiji. Delegaciju crnogorskih liberala činili su potpredsjednik LP Zdravko Šoć i portparol LP Ammar Borančić.

LIBSEEN mreža balkanskih liberala usvojila je, na sastanku u Sofiji, Rezoluciju o evropskim integracijama Zapadnog Balkana koja reprezentuje novu i ubrzanu politiku demokratskih reformi i podrške EU državama regiona aspirantima za članstvo. Rezolucija predstavlja osnov za kreiranje nove platforme evropskih integracija balkanskih država. Ona prepoznaje značaj ubrzanih reformi i demokratizacije koja je od posebnog značaja kako za države regiona tako i za EU i koja će jedino biti zaštita od populističkih politika i talasa nacionalizma.  Ovu rezoluciju snažno su podržali i delegati LPCG.

 

Smatrajući da EU nema i ne može imati interesa da Balkan izoluje i ostavi u sivoj zoni između zapada i istoka, ovakvu platformu koja znači stabilizaciji i sigurnost kroz igradnju obostranog povjerenja, evropski liberali predložiće i Evropskoj komisiji. Liberali su kroz ovu rezoluciji izrazili i svoje neslaganje sa izjavom predsjednika EK Žan Klod Junkera koji je najavio obustavljanje prijema u članstvo EU za narednih pet godina.

Ovakva inicijativa liberala od posebnog je značaja za Crnu Goru koja je najozbiljniji kandidat za članstvo i koja će već do 2017. godine imati otvorena sva pregovaračka poglavlja. Liberali će zato insistirati, kako u Crnoj Gori tako i u Briselu, na izmjenama politike proširenja EU i njenog otvaranja i podsticanja novih članica. U tom smislu, Crna Gora će kao sljedeća članica EU i NATO, imati apsolutnu podršku evropske liberalne porodice kao jedne od najsnažnijih grupacija u Evropskom parlamentu.

Rad konferencije podržali su i predsjednik Liberalne internacionale dr Juli Minoves kao i lider ALDE evropskih liberala Ser Graham Vatson te potpredsjednik Hans van Balen koji su se obratili učesnicima i razgovarali o novoj liberalnoj platformi evropskih integracija. Na skupu su govorili i Vesna Pusić, hrvatska ministarka, kao i liberalni poslanici Evropskog Parlamenta. Delegati LP Šoć i Borančić imali su bilateralne susrete sa najvišim predstavnicima Internacionale, g. Emilom Kirjasom, ALDE, g. Van Balenom, Romanom Jakičem, Fridrih Nauman fondacije te drugim predstavnicima regionalnih i evropskih političkih organizacija.                                                            

PR služba Liberalne partije Crne Gore


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me