• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Liberalna internacionala i LPCG nastavljaju kampanju za prava žena

Potpredsjednica Liberalne partije Satka Hajdarpašić učestvuje na 3. godišnjem parlamentarnom zasijedanju Odbora za ljudska prava Liberalne internacionalne u sjedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi, kao stalna članica ovog odbora u ime crnogorskih liberala.

Na dnevnom redu sjednice “Human Rights in an Age of Disruption” analiziraće se uloga Liberalne internacionalne u doprinosu osnaživanju ljudskih pravina na međunarodnom nivou ali i uloga i rad liberalnih partija na temeljima ljudskih prava u svojim državama. Oni će na sjednici usvojiti i smjernice i odrediti budući pravac djelovanja liberala u ovom smislu.

Posebna tema sastanka bila je i rasprava i prevenciji i eliminaciji nasilja nad ženama i đevojčicama. Liberalna partija pokrenula je ranije ovu temu i u našoj državi a u sklopu kampanje Liberalne internacionale. Prikupljanjem peticije kroz koju bi Istanbulskoj konvenciji o pravima žena dali snažniji međunarodni uticaj koji bi segmentirano zaštitio prava žena u svakoj državi članici UN, liberali će zahtijevati od Vlade i Skupštine Crne Gore ali i svih političkih i civilnih subjekata da podrže ovakav projekat.

Liberalna partija pozdravlja i prijedloge za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika koje je javnosti prezentovala grupa NVO za zaštitu prava žena. Takav prijedlog Liberalna partija ozbiljno će analizirati i podržati kroz skupštinsku proceduru. Isto tako, očekujemo da će civilni sektor snažnije podržati inicijativu Liberalne internacionale i LP o univerzalizaciji Istanbulske konvencije.

Na zasijedanju Odbora za ljudska prava govoriće i predsjednik Liberalne internaconale g. Juli Minoves kao i ambasadori delegacija pri UN, poslanici Evropskog parlamenta, nacionalnih skupština i predstavnici brojnih političkih partija i liberalnih organizacija cijelog svijeta.

PR služba Liberalne partije


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me