• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

POSEBNO MINISTARSTVO SPORTA I TURIZMA - ZAŠTITA LGBT

U predizbornoj kampanji,bez obzira na način izlaska na prijevremene parlamentarne izbore zakazane za 14.oktobar,samostalno ili u predizbornoj koaliciji, o čemu će konačnu Odluku donijeti Glavni odbor Liberalne partije Crne Gore u narednih desetak dana, posebno ćemo se baviti određenim pitanjima,koja spadaju u temeljna načela evropskog liberalizma.Fokus našeg djelovanja će biti na zaštiti i promociji diskriminisanih grupa( žene,manjine,LGBT populacija...),kao i na ekološki prihvatljivom i samoodrživom razvoju(zelena politika).Isto tako,jedan od opterećujućih crnogorskih problema,velika nezaposlenost će se u našem Programu posebno tretirati kroz investicije u obrazovanje i infrastrukturu.Posebno ćemo se baviti politikom pomirenja kroz zastupanje interesa svih građanki i građana Crne Gore.

Zahtijevaćemo da u novoj izvršnoj vlasti,turizam kao najvažnija privredna grana zauzme posebno značajno mjesto u obliku posebnog resora.Takođe sport,bez sumnje  najbolji i najafirmativniji crnogorski proizvod,preko koga doživljavamo najbržu i efikasnu međunarodnu afirmaciju,a na unutrašnjem planu nacionalnu homogenizaciju i razvoj patriotizma kao neophodnog uslova za što pozitivniji odnos društva prema sopstvenoj državi,zavređuje u budućoj Vladi posebno Ministarstvo.

 

Predsjednik

Andrija Popović


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me