• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP: Podrška za Zakon o samoopredjeljenju, usklađivanje sa realnošću i olakšavanje života dijelu sugrađana

Liberalna partija pruža punu podršku usvajanju Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja. Kao liberali vjerujemo da je obaveza države da prepozna potrebe svakog čovjeka u društvu i da omogući njihovo ostvarenje, pa se tako i ovaj Zakon tiče isključivo prava pojedinca da bude priznat i prepoznat pred institucijama sistema onakakv kakav jeste.

Ovim rješenjem eliminiše se nehumana i prevaziđena praksa prinudne sterilizacije od strane države lica koja bi promijenila rodnu odrednicu u zaničnoj dokumentaciji, a takav vrsta represije ne može i ne smije biti u rukama države. Dakle, ovaj Zakon isključivo reguliše pravo na promjenu imena, matičnog broja i oznake pola u dokumentima kako bi se ona uskladila sa stvarnim stanjem građanina, pa ostaje nejasno protivljenje pojedinih struktura ovakvom rješenju koje ovaj Zakon uopšte ne tangira niti obavezuje.

Ovakva praksa prepoznata je u savremnim društvima i državama EU, koje obezbjeđuju pravo na samoodređenje poput Belgije, Danske, Finske, Irske, Luksemburga, Portugalije, Španije i drugih država Evrope, te bi Crna Gora, koja već ima kvalitetan zakonski okvir ljudskih prava, na ovaj način implementirala najsavremenija pravna rješenja i građanske slobode.

PR služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me