• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Ðukić, LP: Hvala profesorima FCJK u ime svih koji su zaćutali

Kada budem u Skupštini Crne Gore čula izlaganja, nivoa, ranga, intelektualnosti, promišljenosti ali i dobronamjernosti kakva sam juče, vrlo pažljivo, imala priliku da slušam na "Cetinjskom forumu 2", znaću da je Crna Gora na dobrom kursu. Ovako, poigravanja, provizurijmi, izjave od strane svih, pa i novopozicioniranog Mandića, kako smo mi nepravedno postupili prema suśednoj državi sopstvenim povratkom samostalnosti, stvarno je ugrožavanje svih čula.

Mandić će se možda i zaista (ukoliko bude lične ambicije i htijenja imao) ,,učiti demokratiji" u budućnosti, ali Crna Gora koja je ideja predvodnica takvog sistema vrijednosti, još u davnoj prošlosti bila, niti ima čemu, niti rašta da izučava. 

Napominjem, neću tek tako moći da pređem preko činjenice da se dragi profesori i profesionalci Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju moraj boriti sa duhovima dotrajalih ideologija, preuzimajući na sebe ulogu svih za to zaduženih instutucija u Crnoj Gori, oduzamajući pritom sebi dragocjeno vrijeme za svoj, više nego bitan, naučno-istraživački pohod, kao glavni cilj. 

Ne može jedna institucija, koliko god da se trudi, da preuzme funkciju edukatora na toliko nivoa. Ne može intelektualna elita, usljed snižavanja svog kapaciteta, da ispravlja nedovršene i neurađene poslove silnih upošljenika u oblastima kulture. I da još, pritom, ta ista elita, trpi pritiske za svoj prekovremeni trud. U bilo kojem dijelu civilizovonog svijeta - za to se kaže, makar ,,hvala". Hvala ću reći ja, u ime svih bezimenih i davno zaćutalih.

 

Ivana Ðukić, predsjednica OO Liberalne partije Cetinje


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me