• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP: Uzurpacija prava osoba sa invaliditetom je okupacija njihove slobode

U Crnoj Gori živi manjina koja bez obzira ko je na vlasti, ko usmjerava društvene procese, vodi svakodnevnu borbu za normalan život, u društvu i prostoru koju je većina uredila spram sebe, kao da ta manjina ne postoji, kao da naše društvo i prostor nije i njihovo. Sjetimo ih se kada se obilježava njihov međunarodni dan ili kada istupe u javnost u pokušajima da nas osvijeste i pokažu sa kojim problemima se suočavaju.

Juče je povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore održana „Vožnja za slobodu – Freedom Drive“. Da! Mladima sa hendikepom je potrebna sloboda! Sloboda koju im moramo dati i za nju se boriti mi Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, Albanci, Romi, Hrvati, mi pravoslavci, muslimani, katolici, jevreji, ateisti, agnostici, pripadnici LGBTIQ zajednice, žene, muškarci... Nije borba za našu slobodu vrijednija od njihove! Naprotiv.

Događaju je u ime Liberalne partije prisustvovao potpredsjednik Aleksandar Ljumović. Ali to je najmanje važna informacija povodom obilježavanja Dana osoba sa invaliditetom. Važno je da znamo, da budemo svjesni, kada pjevamo stihove pjesme „Bella ciao“, da smo mi, većina koja nema invaliditet u stvari ti okupatori koji svojim djelovanjem ograničavaju slobodu osobama sa invaliditetom i otežavaju im svakodnevni život. I ostaćemo okupatori dok suštinski i djelima ne promjenimo naš odnos prema njima i uklonimo fizičke, socijalne i kulturne barijere koje otežavaju osobama sa hendikepom potpunu inkluziju u društvu.

Okupatori smo onda kada se parkiramo na mjestima predviđenim za parkiranje vozila osoba sa hendikepom ili kada parkiramo auto na trotoaru, kada planiramo prostor i gradimo infrastrukturu sa barijerema koje im otežavaju kretanje ili ga, što je češći slučaj, čine nemogućim. 

Životi osoba sa hendikepom prolaze slušajući prigodne izjave “o potrebi edukacije građana, podizanju svijesti, potrebama kreiranja inkluzivnih politika”, itd. Primjenimo konačno to znanje koje smo stekli, ako smo ga stekli uopšte, i iz pozicije okupatora, konačno pređimo u odlučne borce za slobodu – slobodu i osoba sa hendikepom!

PR služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me