• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Đukić: Čirgić i Radoman međunarodno priznati naučni radnici, a u CG se kažnjavaju za svoj naučni rad

Najdelikatniji posao danas u Crnoj Gori je bavljenje crnogorskim identitetom i njegovim očuvanjem, u svim njegovim segmentima. 

Delikatniji od još delikatnijih je tako suptilno tkivo kao što su temeljno, naučno, detaljno, standardno-jezičko i dijalekatsko bavljenje jezikom. Unutar istraživanja jezičkog bogatstva, i jezičkog, naučnog i kulturnog blaga, arhiv je neizbježna stanica. Neumorni pregaoci na tom putu su nevjerovatni književni i naučni kapaciteti - Adnan Čirgić i Aleksandar Radoman, kojima se diči i šira naučna javnost. ,,Niko nije pop u svom selu" - možemo danas slobodno preinačiti u Crnoj Gori - da ,,niko nije pop SPC ukoliko to stvarno nije po vokaciji, a time i bog i batina." Naime, dvojici vrhunskih intelektualaca je ,,po pravdi božijoj" - u vidu pravno-zemaljskih zakona uručena presuda  po kojoj su dužni da plate preko 42000€ za plagijat sopstvenog djela počinjen od strane onih, kojima naznačena suma treba da bude uplaćena.

Pravda je doslovno okrenuta naglavačke, oštećena strana umjesto da bude zaštićena, obavezuje se da još i nagradi počinioce nedjela i bezakonja. 

Da nas 42. Vlada Crne Gore ne bi koštala po 42 godine živote, svakog od nas pojedinačno, molimo međunarodne instance da reaguju a mi ćemo takvu borbu svakako nastaviti još snažnije.

Ivana Đukić,P

redsjednica Odbora LP Cetinje


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me