• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Liberali za dekriminalizovanje upotrebe marihuane

Na pitanje Skala radija o inicijativi Liberalne partije kojom se predlaže legalizacija upotrebe marihuane, Andrija Popović, predsjednik ove partije nam je odgovorio da se Liberalna partija, kao dio evropske liberalne porodice obavezala da će u Crnoj Gori, zbog bržeg progresa društva i dostizanja evropskih vrijednosti, otvarati sve tabu teme.

Ovim će se pokušati predložiti najbolja rješenja po uzoru na ostale uređene i demokratske države.

S obzirom na to, uprkos već evidentim kritikama javnosti, liberali će se u budućem periodu zalagati za dekriminalizaciju upotrebe lakih droga, pri čemu ćemo se organičiti samo na marihuanu, kazao je Popović.

Prema njegovim riječima zalaganje za dekriminalizaciju upotrebe marihuane nije i ne može biti shvaćeno kao promocija upotrebe ove droge, već samo kao razuman pokušaj rješavanja problema koje kriminalne radnje šverca droge nose sa sobom, ali i kao uvođenje savremenih standarda prava i zakonodavnih rješenja.

Stoga će aktivnosti LP  na ovom polju biti realizovane sa ciljem prevencije bolesti zavisnosti, donošenjem adekvatnih i sankcija koje će rezultirati društveno korisnim radom i smanjenim brojem recidiva korištenja droge, ali i rasterećenjem državnog budžeta kada su u pitanju troškovi boravka osoba koje izležavaju kazne zatvora zbog upotrebe marihuane.

Liberali smatraju da je postojanje crnog tržišta na kojem je droga i više nego prisutna neupitna stvar i da se, u najvećem broju slučajeva, promoviše među omladinom, a najčešće distribuiranjem marihuane, što se, nakon dugoročne nekontrolisane upotrebe i podstrekivanja od strane preprodavaca, završi prelaskom na teže droge i končano, do smrti mlade osobe.

Stoga smatraju, objašnjava Popović za Skala radio da se moraju hitno uvesti nove mjere koje će ovo nelegalno tržište staviti pod povećani i direktni nadzor države putem dekriminalizovanja upotrebe ove droge.

Dekirminalizovanje podrazumjeva da uživanje lake droge neće biti činjenje koje će povlačiti krivične sankcije koje će propisivati krivični zakon, već će se regulisati kao prekršajno djelo sa svim predviđenim sankcijama u prekršajnom postupku.

Uvođenjem ovih mjera bi se pokazao i stav društva i države da uživanje droga predstavlja duštveno neprihvatljivo ponašanje, ali i namjera države da se korisnicima droga pruži adekvatna pomoć.

Liberali ovom prilikom podsjećaju i da mnoge evropske države poput Španije, Portugala, Italije, Belgije, Luksembugra i Slovenije ne smatraju posjedovanje droge za lične potrebe krivičnim djelom.

U Irskoj se ne može kazniti osoba uhvaćena u posjedu kanabisa, ako joj je to prvi put.

Njemačka, Danska, Holandija i Austrija propisale su da je posjedovanje droge za lične potrebe kažnjivo djelo, ali ga praktično ne progone.

Danska takvo rješenje ima još od 1971. godine.

Po zvaničnom pokretanju inicijative za dekriminalizovanje upotrebe marihuane, liberali će se zalagati za formiranje radne grupe koja će biti sačinjena od predstavnika državnih institucija, nevladinih organizacija aktivnih na polju prevencije štetnih posljedica korištenja droga i pravnih stručnjaka, kako bi se došlo do što kvalitetnijih zakonskih rješenja koji će definisati dekriminalizaciju upotrebe marihuane, zaključio je Popovi


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me