• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Nužna rigorozna primjena poreskih zakona

Sprovođenje poreske politike i naplata PDV-a, je osnova za generisanje budžeskih prihoda svake ekonomski razvijene države, čiji je bazični postulat socijalna pravda i vladavina prava. Vlada Crne Gore sa Upravom za poreze mora dosljedno sprovoditi postojeće zakonske propise i vršiti kontrolu svih poreskih obveznika koji imaju obavezu izdavanja PDV računa. Svim onim poreskim obveznicima za koje inspekcijski organi utvrde da ne poštuju zakonske propise i da vrše malverzacije sa ovim računima treba izreći maksimalne predviđene kazne, a recidivima,  ako postoje zakonski osnovi preispitati mogućnosti zabrane poslovanja i  zatvoriti prodajne objekte. Podsjećamo, da u trenucima kada se nad našim ekonomskim i tržišnim sistemom nadvija najcrnji oblak svjetske ekonomske krize, nadleži crnogorski organi i ministarstva ne smiju, a i ne mogu, ostati pasivni i prepuštati poštovanje poreskih zakona na slobodnu volju obveznika.

Djeluje kao neprincipijelna mjera dodatnog kriznog oporezivanja onih koji su u legalnim tokovima, a na drugoj strani ne sprovoditi rigirozne kontrole poslovanja preduzeća i provjere toka novca koji se naplati od krajnjih korisnika i finalnih potršača. Rutinskom provjerom koju su eksperti Liberalne partije sproveli tokom januara ove godine utvrđeno je da je problem ne izdavanja fiskalnog računa izražen u svim gradovima u Crnoj Gori. U nekim kao što je to slučaj sa Podgoricom samo se u pojedinim djelovima grada i pojedinim vremenskim intervalima vrši izdavanje fiskalnih računa, a u preostalom dijelu radnog vremena prosto je nemoguće dobiti račun sa istaknutim PDV-om. Izdavanje fiskalnih računa u opštinama na sjeveru i jugu države, u pojedinim gradovima je prava riplijevska rijetkost i vrši se selektivno od slučaja do slučaja, zavisno od procjene izdavaoca računa.

Liberali akcentiraju, da se poreski zakoni moraju poštovati i da država ne smije praviti kompomise sa nihovim sprovođenjem, jer nijesu neophodne izmjene u dijelu visine kazni već je imperativ na dosljednom i decidnom sprovođenju postojećih propisa. Suvišno je vršiti povećanje poreske stope na dodatu vrijednost sa 17% na 19% kada se efikasnost naplate ne povećava već dolazi do obrnuto proporcionalnog smanjenja naplate.

 Neophodno je neuporedivo više pažnje posvetiti naplati poreza koji čine osnovu fiskalne politike svake države i nezamjenjiv su dio izvornih prihoda Budžeta. Procenat naplate poreza je glavni indikator stanja u ekonomiji naše države i vrlo važan predmet interesovanja MMF-a prillikom razmatranja naših zahtjeva za dodatnim kreditima.

 

Podgorica, 07.02.2013. godine 

Članovi ekonomskog ekspertskog tima LPCG

mr Jovan Rabrenović 

mr Jovo Rabrenovic


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me